Drzewo struktury UWM
Wyszukiwarka
Pracowania biokatalizy i biotransformacji
Jednostka:Katedra Biotechnologii Żywności
Adres:ul. Heweliusza 1 pok. 114
www:
Opiekun:prof. dr hab. Włodzimierz Bednarski, dr hab. inż. Marek Adamczak
E-mail:wlodzimierz.bednarski@uwm.edu.pl, marek.adamczak@uwm.edu.pl
Telefon:89 523-36-87, 89 523-38-38
Nazwa jednostki usługowej (laboratorium/pracowni)
Katedra Biotechnologii Żywności - Pracowania biokatalizy i biotransformacji
Wykaz aparatury

Wytrząsarki laboratoryjne, termostatowane: Innova 40, Innova 43, 25 (2 sztuki) – NBSC. Bioreaktory: BioFlo, Multigen, BioFlo 115 (2 sztuki). pH-staty: DL50, Titroline. Mikroskop odwrócony. Aparaty do elektroforezy. Czytnik mikropłytek. Stanowiska reakcyjne, Moduł do technik membranowych (membrany ceramiczne), Chromatografy gazowe: Clarus 500 i Clarus 600. System do HPLC, Agilent 1100.

Zakres analiz/Oferta usługowa

Ocena aktywności preparatów enzymatycznych. Charakterystyka produktów reakcji enzymatycznych. Prowadzenie i analiza przebiegu reakcji enzymatycznych w różnych warunkach środowiska. Opracowanie i doskonalenie warunków reakcji enzymatycznych w skali laboratoryjnej. Dobór warunków hodowli i syntezy metabolitów przez drobnoustroje. Analiza produktów reakcji enzymatycznych i procesów mikrobiologicznych. Analiza lipidów i sacharydów.

Informacje dodatkowe

Realizowane projekty: Analiza możliwości otrzymywania strukturowanych triacylogliceroli. Opracowanie warunków syntezy mikrobiologicznej i enzymatycznej lipidów zawierających sprzężone dieny kwasu linolowego. Zmniejszenie zawartości szkodliwych izomerów trans kwasów tłuszczowych metodami biotechnologicznymi. Opracowanie biotechnologicznych warunków syntezy nanosrebra i jego zastosowanie

Kontakt
ul. Heweliusza 1 pok. 114, , tel: 89 523-36-87, 89 523-38-38 wlodzimierz.bednarski@uwm.edu.pl, marek.adamczak@uwm.edu.pl
Mapa/Trasa dojazdu
Wyświetl trasę dojazdu do Laboratorium
Wybierz środek transportu:
Podaj miasto:
Podaj ulicę: