Drzewo struktury UWM
Wyszukiwarka
Laboratorium Kriokonserwacji Nasienia
Jednostka:Katedra Biochemii i Biotechnologii Zwierząt
Adres:ul. Słoneczna 50D pok. 14, 17, 18
www:
Opiekun:dr hab., prof. UWM Leyland Fraser
E-mail:fraser@uwm.edu.pl
Telefon:89 523-36-26, 89 523-33-91
Nazwa jednostki usługowej (laboratorium/pracowni)
Katedra Biochemii i Biotechnologii Zwierząt - Laboratorium Kriokonserwacji Nasienia
Wykaz aparatury
System do zamrażania prób (zamrażarka sterowana komputerowo - IceCube 1810, wersja V 2.00. Ice Cube 14M, Sylab GmnH. zbiorniki do przechowywania prób w ciekłym azocie).
Zakres analiz/Oferta usługowa
"Komputerowo sterowana zamrażarka umożliwia programowanie protokołow mrożenia, dokładną kontrolę czasu, temperatury i tempa zamrażania komórek. Próby konfekcjonowane mogą być w słomkach (0,25ml, 0,50 ml, 5ml i 10ml) oraz tubach aluminiowych (10 ml) przechowywane są w ciekłym azocie."
Informacje dodatkowe
temat badań statutowych 0103.0803
Kontakt
ul. Słoneczna 50D pok. 14, 17, 18, , tel: 89 523-36-26, 89 523-33-91 fraser@uwm.edu.pl
Mapa/Trasa dojazdu
Wyświetl trasę dojazdu do Laboratorium
Wybierz środek transportu:
Podaj miasto:
Podaj ulicę: