Drzewo struktury UWM
Wyszukiwarka
Laboratorium Oceny Mleka Surowego
Jednostka:Katedra Hodowli Bydła i Oceny Mleka
Adres:ul. Oczapowskiego 5 pok. 076, 081,
www:
Opiekun:dr hab. Zofia Wielgosz Groth dr inż. Monika Sobczuk-Szul mgr inż. Magdalena Mochol
E-mail:groth@uwm.edu.pl monika.sobczuk@uwm.edu.pl m.machol@uwm.edu.pl
Telefon:089 523-38-56 089 523-44-33 089 523-36-65
Nazwa jednostki usługowej (laboratorium/pracowni)
Katedra Hodowli Bydła i Oceny Mleka - Laboratorium Oceny Mleka Surowego
Wykaz aparatury
Automatyczny analizator biochemiczny BS- 120 firmy Mindray; Automatyczny analizator hematologiczny dla weterynarii BC – 2800Vet  firmy Mindray; Czytnik mikropłytkowy z automatyczną płuczką ELX 808 firmy BioTek; Zestaw do elektroforezy i Western Blottingu wraz z systemem do rejestracji obrazów blotów i żeli i oprogramowaniem do analizy jakościowej i ilościowej firmy Bio-Rad; Aparat do ekstrakcji B – 811 firmy Buchi, Chromatograf gazowy firmy Varian CP 3800; Chromatograf cieczowy firmy Varian 920LC; Analizator zawartości białka firmy CEM Sprint MilkoScan FT120 firmy Foss; Aparat Bactocount IBM firmy Bentley;  Spektrometr Absorbcji Atomowej firmy Varian
Zakres analiz/Oferta usługowa
oznaczanie składników biochemicznych w krwi ( ALT, AST, TP, GLU, TG, LDH, UREA, CREA, BILI, ALP) oznaczanie parametrów hematologicznych w krwi (WBC, RBC, hemoglobina, hematokryt) oznaczanie zawartości laktoferyny i interleukin w mleku krowim i płynach ustrojowych; elektroforetyczny rozdział białek mleka; ekstrakcja tłuszczu całkowitego według metody Soxhleta; oznaczanie składu kwasów tłuszczowych w mleku i mięsie wołowym; oznaczanie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach A, E oraz - karotenu w mleku i mięsie;   oznaczanie białka całkowitego na podstawie aminokwasów (lizyny, argininy, histydyny) w mleku i  produktach mlecznych oraz mięsie; oznaczanie podstawowego składu chemicznego mleka, tj. (procentową zawartość tłuszczu, białka ogólnego, laktozy, suchej masy, suchej masy beztłuszczowej); oznaczanie zawartości komórek somatycznych i ogólnej liczby drobnoustrojów w mleku; oznaczanie składników mineralnych w mleku, mięsie, surowicy
Informacje dodatkowe
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce zgodnie ze strategią „od widelca do zagrody”
Kontakt
ul. Oczapowskiego 5 pok. 076, 081, , , tel: 089 523-38-56 089 523-44-33 089 523-36-65 groth@uwm.edu.pl monika.sobczuk@uwm.edu.pl m.machol@uwm.edu.pl
Mapa/Trasa dojazdu
Wyświetl trasę dojazdu do Laboratorium
Wybierz środek transportu:
Podaj miasto:
Podaj ulicę: