Drzewo struktury UWM
Wyszukiwarka
Pracownia Mikroskopii
Jednostka:Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Żywności
Adres:ul. pl. Cieszyński 1 pok. 223
www:
Opiekun:dr inż. Marta Mikš-Krajnik
E-mail:marta.miks@uwm.edu.pl
Telefon:89 523-37-36
Nazwa jednostki usługowej (laboratorium/pracowni)
Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Żywności - Pracownia Mikroskopii
Wykaz aparatury
Mikroskop epifluorescencyjny OLYMPUS BX51 wyposażony w 100W palnik rtęciowy, kamerę CCD ColorView II bunde CELL-F, zestawy filtrów: U-MNU2 (360-370 nm), U-MNB2 (470-490 nm), U-MNG2 (530-550 nm), U-M41007 (530-560nm), U-M41008 (590-650 nm) i oprogramowanie Cell^F Soft Imaging System (Olympus Optical Ltd.)
Zakres analiz/Oferta usługowa
Oznaczanie liczby komórek żywych i martwych przy użyciu testu LIVE/DEAD® BacLight™ Bacterial Viability Kit.. Oznaczanie liczby komórek bakterii wykazujących aktywność wewnątrzkomórkowych esteraz. przy użyciu prefluorochromu CFDA (dioctanu karboksyfluoresceiny) i PI (jodek propidyny). Oznaczanie ogólnej liczby bakterii przy użyciu fluorochromu DAPI (diamidino-2-fenyloindol). Oznaczanie liczby bakterri fermentacji mlekowej i propionowej przy użyciu specyficznych sond oligonukleotydowych z zastosowaniem fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH).
Informacje dodatkowe
"Projekt badawczy własny MNiSW nr. NN312484140 pt. „Zmiany bioróżnorodności drobnoustrojów oraz profili związków lotnych w serach typu szwajcarsko-holenderskiego w aspekcie sezonowości”. Projekt badawczy własny MNiSW nr. NN312236138 pt. ”Antybiotykooporność szczepów z rodzajów Staphylococcus i Enterococcus izolowanych z żywności”. Projekt badawczy własny MNiSW nr. N N312 491340 Fluorescencyjna hybrydyzacja in situ (FISH) jako alternatywa dla testów mini VIDAS i standardowych metod ISO w wykrywaniu obecności Salmonella sp. i Listeria monocytogenes w żywności pochodzenia zwierzęcego. Projekt badawczy własny MNiSW nr. N N312 484 240 pt: „Identyfikacja i charakterystyka nowych peptydów o aktywności antymikrobiologicznej pochodzących z białek mleka”. Projekt badawczy promotorski nr. 4844/B/P01/2011/40 pt.:”Badania stanu fizjologicznego bakterii fermentacji mlekowej z rodzaju Lactobacillus poddanych działaniu czynników stresowych z zastosowaniem technik epifluorescencyjnych”. Zadanie w projekcie badawczym własnym MNiSW nr. NN312688840 pt. ”Biotechnologiczne uwarunkowania wzrostu probiotycznej kultury Lactobacillus rhamnosus HOWARU podczas dojrzewania sera typu holenderskiego”. E4Zadanie w projekcie badawczym własnym MNiSW nr: NN ""Opracowanie modeli matematycznych do opisu uwarunkowań środowiskowych rozwoju pałeczek patogennych Listeria monocytogenes i Yersinia enterocolitica w produktach mleczarskich"" Zadanie w projekcie badawczym rozwojowy MNiSW nr 120097 6/2009 ""Zastosowanie mikrobiologii prognostycznej do modelowania bezpieczeństwa żywności""
Kontakt
ul. pl. Cieszyński 1 pok. 223, , tel: 89 523-37-36 marta.miks@uwm.edu.pl
Mapa/Trasa dojazdu
Wyświetl trasę dojazdu do Laboratorium
Wybierz środek transportu:
Podaj miasto:
Podaj ulicę: