Drzewo struktury UWM
Wyszukiwarka
Pracownia chromatografii i elektroanalityki
Jednostka:Katedra Chemii
Adres:ul. pl. Łódzki 4 pok. 217
www:
Opiekun:dr hab. prof. UWM Danuta Zielińska
E-mail:dziel@uwm.edu.pl
Telefon:89 523-39-35
Nazwa jednostki usługowej (laboratorium/pracowni)
Katedra Chemii - Pracownia chromatografii i elektroanalityki
Wykaz aparatury
Wysokosprawny chromatograf cieczowy Dionex ( HPLC Ultimate 3000) z detektorem FLD oraz autosemplerem CoulArray. Wysokosprawny chromatograf cieczowy Dionex ( UHPLC Ultimate 3000) z detektorem DAD i Corona oraz autosemplerem. Thermomixer Comfort Eppendorf. Wirówka laboratoryjna 54 24 Eppendorf
Zakres analiz/Oferta usługowa
Chromatograficzna i elektroanalityczna analiza ilośćiowa i jakościowa związków biologiczne aktywnych
Informacje dodatkowe
brak danych
Kontakt
ul. pl. Łódzki 4 pok. 217, , tel: 89 523-39-35 dziel@uwm.edu.pl
Mapa/Trasa dojazdu
Wyświetl trasę dojazdu do Laboratorium
Wybierz środek transportu:
Podaj miasto:
Podaj ulicę: