Drzewo struktury UWM
Wyszukiwarka
Laboratorium Hodowli Komórek
Jednostka:Katedra Histologii i Embriologii
Adres:ul. Oczapowskiego 13
www:
Opiekun:prof. dr hab. Bogdan Lewczuk
E-mail:lewczukb@uwm.edu.pl
Telefon:89 523-39-49
Nazwa jednostki usługowej (laboratorium/pracowni)
Katedra Histologii i Embriologii - Laboratorium Hodowli Komórek
Wykaz aparatury
Stanowisko do inkubacji w przepływie medium, inkubatory Kendro BB 6060 oraz Galaxy 48R, komora laminarna typ SAFE 2010 firmy Heto-Holten, komora laminarna pozioma firmy Kendro, mikroskop odwrócony Axiovert 200 firmy Zeiss z osprzętem do techniki epi-fluorescencji, kamerą cyfrową kolorową i monochromatyczną oraz inkubatorem ultrawaga MX5 firmy Metler-Toledo, autoklaw próżniowy
Zakres analiz/Oferta usługowa
Badania komórek zwierząt stałocieplnych w warunkach in vitro z użyciem technik hodowli narządowej przepływowej, hodowli narządowej statycznej oraz hodowli jednowarstwowej
Informacje dodatkowe
badania komórek szyszynki ptaków i ssaków
Kontakt
ul. Oczapowskiego 13, , tel: 89 523-39-49 lewczukb@uwm.edu.pl
Mapa/Trasa dojazdu
Wyświetl trasę dojazdu do Laboratorium
Wybierz środek transportu:
Podaj miasto:
Podaj ulicę: