Drzewo struktury UWM
Wyszukiwarka
Pracownia zwierzęcych kultur in vitro
Jednostka:Laboratorium Diagnostyki Molekularnej
Adres:ul. Prawocheńskiego 5
www:
Opiekun:dr hab. prof. UWM Renata Ciereszko
E-mail:ldm@uwm.edu.pl
Telefon:89 524-52-83
Nazwa jednostki usługowej (laboratorium/pracowni)
Laboratorium Diagnostyki Molekularnej - Pracownia zwierzęcych kultur in vitro
Wykaz aparatury
Komory laminarne. Inkubatory.
Zakres analiz/Oferta usługowa
Pionowym przepływ powietrza, II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego Biohazard, przeznaczone są do ochrony zarówno materiału badawczego, jak i operatora oraz środowiska. Hodowle komórkowe.
Informacje dodatkowe
brak danych
Kontakt
ul. Prawocheńskiego 5, , tel: 89 524-52-83 ldm@uwm.edu.pl
Mapa/Trasa dojazdu
Wyświetl trasę dojazdu do Laboratorium
Wybierz środek transportu:
Podaj miasto:
Podaj ulicę: