Drzewo struktury UWM
Wyszukiwarka
Pracownia Badań Fizyko-Chemicznych Potraw
Jednostka:Katedra Żywienia Człowieka
Adres:ul. pl. Cieszyński 1 pok. 112A
www:
Opiekun:Dr inż. Agnieszka Narwojsz
E-mail:agnieszka.szajdek@uwm.edu.pl
Telefon:89 523-41-95
Nazwa jednostki usługowej (laboratorium/pracowni)
Katedra Żywienia Człowieka - Pracownia Badań Fizyko-Chemicznych Potraw
Wykaz aparatury
Kolorymetr do pomiaru barwy – CR-400 firmy Konica Minolta (Japonia). Aparat do pomiaru tekstury – analizator tekstury TA.XT Plus Stable Micro Systems (UK).
Zakres analiz/Oferta usługowa
Oznaczenie zawartości: suchej masy, witaminy C, polifenoli, antocyjanów, oznaczenie aktywności przeciwutleniającej (DPPH, ABTS, OH), oznaczenie pH, kwasowości ogólnej, pomiar barwy, tekstury
Informacje dodatkowe
brak danych
Kontakt
ul. pl. Cieszyński 1 pok. 112A, , tel: 89 523-41-95 agnieszka.szajdek@uwm.edu.pl
Mapa/Trasa dojazdu
Wyświetl trasę dojazdu do Laboratorium
Wybierz środek transportu:
Podaj miasto:
Podaj ulicę: