Drzewo struktury UWM
Wyszukiwarka
Zintegrowany System Batymetryczny
Jednostka:Katedra Geodezji Satelitarnej i Nawigacji
Adres:ul. Heweliusza 5
www:
Opiekun:Dr inż. Dariusz Popielarczyk
E-mail:dariusz.popielarczyk@uwm.edu.pl
Telefon:609-575-654, 89 523-41-04
Nazwa jednostki usługowej (laboratorium/pracowni)
Katedra Geodezji Satelitarnej i Nawigacji - Zintegrowany System Batymetryczny
Wykaz aparatury
1. Geodezyjne odbiorniki GNSS (Ashtech, Topcon, Leica, Trimble), 2. Echosonda hydrograficzna Simrad EA501P 200kHz, 3. Echosonda hydrograficzna Reson NS 515 33/200kHz, 4. Sonda CTD YSI 600R, 5. Sonar holowany Imagenex CODA Scan, 6. Motorówka hydrograficzna ORBITA, 7. Oprogramowanie: ArcGIS, Qinsy
Zakres analiz/Oferta usługowa
Pomiary batymetryczne rzek i jezior, Numeryczny Model Terenu Dna, badanie i analizy zmian kształtu dna zbiorników wodnych, opracowanie map batymetrycznych, precyzyjne monitorowanie wysokości lustra wody
Informacje dodatkowe
Wykaz wszystkich zrealizowanych projektów znajduje się na stronie: www.batymetria.pl
Kontakt
ul. Heweliusza 5, , tel: 609-575-654, 89 523-41-04 dariusz.popielarczyk@uwm.edu.pl
Mapa/Trasa dojazdu
Wyświetl trasę dojazdu do Laboratorium
Wybierz środek transportu:
Podaj miasto:
Podaj ulicę: