Drzewo struktury UWM
Wyszukiwarka
Laboratorium Kriokonserwacji Nasienia
Jednostka:Katedra Biochemii i Biotechnologii Zwierząt
Adres:ul. Słoneczna 50D pok. 16
www:
Opiekun:dr wet. Rafal Strzeżek
E-mail:rafi@uwm.edu.pl
Telefon:89 523-36-26, 89 523-33-91
Nazwa jednostki usługowej (laboratorium/pracowni)
Katedra Biochemii i Biotechnologii Zwierząt - Laboratorium Kriokonserwacji Nasienia
Wykaz aparatury
Komputerowy analizator jakości nasienia (Hamilton Thorne, IVOS ver.12.3).
Zakres analiz/Oferta usługowa
Analizator daje możliwość pełnej obiektywnej oceny aktywności ruchowej plemników samców zwierząt gospodarskich (odsetka plemników o ruchu postępowym, odsetka plemników o ruchu szybkim, umiarkowanym i powolnym, liniowości ruchu, szybkości ruchu, średniej częstotliwości uderzeń witki i stopnia odchylenia główki od osi plemnika). Pozwala również na analizę toru ruchu poszczególnych plemników, całej populacji oraz umożliwia pomiar koncentracji plemników w jednostce objętości. Analizator pozwala ponadto na ocenę plemników żywych i martwych po zabarwieniu barwnikami fluorescencyjnymi (system VIADENT). Możliwa jest także ocena parametrów ruchu plemników w nasieniu rozrzedzonym w rozcieńczalnikach zawierających żółtko jaja kurzego lub jego komponenty, w tym w nasieniu poddanym zamrożeniu-rozmrożeniu (system IDENT). Analizator IVOS wyposażony jest w zintegrowany system optyczny, fluorescencyjny, komputerowy i oprogramowanie działające na platformie Windows XP. Aparatura pozwala na rejestrację danych w formie wydruku karty badania oraz magazynowania danych w formie pliku arkusza kalkulacyjnego Excel.
Informacje dodatkowe
temat badań statutowych 0103.0803
Kontakt
ul. Słoneczna 50D pok. 16, , tel: 89 523-36-26, 89 523-33-91 rafi@uwm.edu.pl
Mapa/Trasa dojazdu
Wyświetl trasę dojazdu do Laboratorium
Wybierz środek transportu:
Podaj miasto:
Podaj ulicę: