Drzewo struktury UWM
Wyszukiwarka
Diagnostyczne laboratorium serologiczne Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Jednostka:Katedra Chorób Ptaków
Adres:ul. Oczapowskiego 13
www:
Opiekun:dr n. wet. Tomasz Stenzel
E-mail:tomasz.stenzel@uwm.edu.pl
Telefon:89 523-38-11
Nazwa jednostki usługowej (laboratorium/pracowni)
Katedra Chorób Ptaków - Diagnostyczne laboratorium serologiczne Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Wykaz aparatury
Automatyczna stacja dozująco – pipetująca eppendorf epMotion 5075 Płuczka płytek wielodołkowych BioTek ELx405 Czytnik płytek wielodołkowych ELx800 Stacja obsługi z oprogramowaniem komputerowym do akwizycji i obróbki statystycznej danych (GEN5, xCheck, ProFILE3) Inkubator eppendorf New Brunswick Galaxy 48 R Wytłaczarka membran płytek ELISPOT (Millipore MultiScreen plates) – Eli-punch Skaner płytek ELISPOT – Eli-Scan Stacja obsługi z oprogramowaniem komputerowym do akwizycji i obróbki statystycznej danych (Eli-Analyse, ELISPOT Image Analysis Software)
Zakres analiz/Oferta usługowa
Usługowo: Monitoring serologiczny w wielkotowarowych stadach drobiu grzebiącego, ze szczególnym nastawieniem na patologię indyków reprodukcyjnych oraz rzeźnych Zakres wykonywanych oznaczeń jest bardzo elastyczny i dostosowany do aktualnych potrzeb rynku Analiza i interpretacja wyników monitoringu serologicznego Doradztwo w zakresie wakcynologii w chowie i hodowli drobiu   Badania naukowe: Badania serologiczne z wykorzystaniem testów komercyjnych oraz In-house ELISA Badania serologiczne z wykorzystaniem technik AGP, HA, HI. Badania z wykorzystaniem techniki ELISPOT z możliwością akwizycji i obróbki statystycznej uzyskanych wyników badań
Informacje dodatkowe
Projekty badawcze realizowane w laboratorium   Technika In-house ELISA, adaptacja przeciwciał drugorzędowych (koniugatów) do detekcji różnych klas immunoglobulin (np. IgG i IgA) swoistych w stosunku do antygenu wykorzystanego do immunizacji obiektu doświadczalnego Badania z wykorzystaniem techniki ELISPOT – detekcja komórek B IgA+ pamięci immunologicznej produkujących swoistą (w stosunku do wirusa szczepionkowego) immunoglobulinę A Sortowanie czystych populacji limfocytów, oraz ich hodowla na płytkach ELISPOT Czułość poszczególnych komercyjnych zestawów testów ELISA do detekcji swoistych przeciwciał, w porównaniu z zestawami In-house ELISA– badania porównawcze Badania z wykorzystaniem techniki ELISPOT – detekcja komórek B pamięci immunologicznej, detekcja komórek T produkujących interferon gamma, oraz określenie stopnia zmiany poziomu tej produkcji w konsekwencji przebytego zakażenia.
Kontakt
ul. Oczapowskiego 13, , tel: 89 523-38-11 tomasz.stenzel@uwm.edu.pl
Mapa/Trasa dojazdu
Wyświetl trasę dojazdu do Laboratorium
Wybierz środek transportu:
Podaj miasto:
Podaj ulicę: