Drzewo struktury UWM
Wyszukiwarka
Laboratorium Badań Morfologicznych z Pracownią Mikroskopii Optycznej i Elektronowej
Jednostka:Katedra Histologii i Embriologii
Adres:ul. Oczapowskiego 13
www:
Opiekun:prof. dr hab. Bogdan Lewczuk
E-mail:lewczukb@uwm.edu.pl
Telefon:89 523-39-49
Nazwa jednostki usługowej (laboratorium/pracowni)
Katedra Histologii i Embriologii - Laboratorium Badań Morfologicznych z Pracownią Mikroskopii Optycznej i Elektronowej
Wykaz aparatury
mikroskop elektronowy transmisyjny Tecnai BioTwin firmy FEI, zmotoryzowany mikroskop optyczny Axioimager firmy Zeiss umożliwiający prowadzenie badań w polu jasnym, kontraście różnicowo-fazowym oraz epi-fluorescencji, wyposażony w kamerę cyfrową kolorową Axiocam MRc5 firmy Zeiss, kamerę monochromatyczną HRm firmy Zeiss oraz system Apotome do obrazowania płaszczyzn fokalnych, skaner do preparatów histologicznych MiraxDesk firmy Zeiss, system komputerowy do analizy i obróbki obrazu wraz z oprogramowaniem (Axiovision 4.8, i-TEM, Amira, Expore 4D, Photoshop CS 5), sprzęt do przygotowania preparatów do badań w mikroskopie elektronowym i optycznym (ultramikrotom, mikrotom, kriostat, vibratom)
Zakres analiz/Oferta usługowa
badania histologiczne, badania histochemiczne, badania immunohistochemiczne, badania ultrastrukturalne, badania ultracytochemiczne, badania ultraimmunochemiczne, mikrofotografia, digitalizacja preparatów histologicznych, obróbka obrazu i przygotowanie materiałów do publikacji
Informacje dodatkowe
Duże, ponad 30-letnie doświadczenie w prowadzeniu badań histologicznych i ultrastrukturalnych
Kontakt
ul. Oczapowskiego 13, , tel: 89 523-39-49 lewczukb@uwm.edu.pl
Mapa/Trasa dojazdu
Wyświetl trasę dojazdu do Laboratorium
Wybierz środek transportu:
Podaj miasto:
Podaj ulicę: