Drzewo struktury UWM
Wyszukiwarka
Laboratorium Badań Nieniszczących
Jednostka:Katedra Technologii Materiałów i Maszyn
Adres:ul. Oczapowskiego 50E pok. s. 32
www:
Opiekun:dr hab. inż. Tomasz Lipiński
E-mail:tomasz.lipinski@uwm.edu.pl
Telefon:89 524-52-34
Nazwa jednostki usługowej (laboratorium/pracowni)
Katedra Technologii Materiałów i Maszyn - Laboratorium Badań Nieniszczących
Wykaz aparatury
defektoskop ultradźwiękowy UNIPAN 510, defektoskop magnetyczny DMS 11, warstwomierz INCO 2000 S, grubościomierz ultradźwiękowy UNIPAN 547, defektoskop ultradźwiekowy PANAMETRIX EPOCH-4, grubościomierz ultadźwiekowy PANAMETRIX 26MG.
Zakres analiz/Oferta usługowa
wykrywanie wad wewnętrznych i powierzchniowych w spoinach, odlewach i odkuwkach, ocena jakości złączy spawanych, pomiar grubości i jakości powłok niemetalicznych na podłożu metalowym, pomiar grubości ścianek metalowych elementów konstrukcyjnych, pomiar zużycia korozyjnego stalowych konstrukcji budowlanych, ocena stanu technicznego stalowych kostrukcji budowlanych.
Informacje dodatkowe
brak danych
Kontakt
ul. Oczapowskiego 50E pok. s. 32, , tel: 89 524-52-34 tomasz.lipinski@uwm.edu.pl
Mapa/Trasa dojazdu
Wyświetl trasę dojazdu do Laboratorium
Wybierz środek transportu:
Podaj miasto:
Podaj ulicę: