Drzewo struktury UWM
Wyszukiwarka
Laboratorium elektrochemii
Jednostka:Katedra Chemii
Adres:ul. pl. Łódzki 4 pok. 111
www:
Opiekun:dr Stanisława Koronkiewicz
E-mail:stankor@uwm.edu.pl
Telefon:89 523-44-10
Nazwa jednostki usługowej (laboratorium/pracowni)
Katedra Chemii - Laboratorium elektrochemii
Wykaz aparatury
Układ do wstrzykowej analizy przepływowej z detekcją elektrochemiczną - aparatura wytworzona. Komputerowy zestaw do badan elektrod jonoselektywnych- aparatura wytworzona. Komputerowy zestaw elektrochemiluminescencyjnego oznaczania jonów metali ciężkich w warunkach przepływowych- aparatura wytworzona. Komputerowy zestaw do badań właściwości elektrycznych dwuwarstwowych membran lipidowych ( BLM) - aparatura wytworzona.Spektrofotometr UV-Vis, typ Helios ? firmy Unicam.
Zakres analiz/Oferta usługowa
Rozwój metod detekcji w analizie przepływowo-wstrzykowej (FIA) - metody elektrochemiczne i luminescencyjne, konstruowanie czujników i biosensorów na bazie mambran lipidowych, badanie właściwości elektrycznych dwuwarstwowych membran lipidowych . Projektowanie i budowa elektronicznej aparatury laboratoryjnej oraz tworzenie oprogramowania do badań elektrochemicznych.
Informacje dodatkowe
brak danych
Kontakt
ul. pl. Łódzki 4 pok. 111, , tel: 89 523-44-10 stankor@uwm.edu.pl
Mapa/Trasa dojazdu
Wyświetl trasę dojazdu do Laboratorium
Wybierz środek transportu:
Podaj miasto:
Podaj ulicę: