Drzewo struktury UWM
Wyszukiwarka
Laboratorium Katedry Mikrobiologii Środowiskowej
Jednostka:Katedra Mikrobiologii Środowiskowej
Adres:ul. Prawocheńskiego 1
www:
Opiekun:dr hab. prof. UWM Zofia Filipkowska
E-mail:katmik@uwm.edu.pl
Telefon:89 523-47-50
Nazwa jednostki usługowej (laboratorium/pracowni)
Katedra Mikrobiologii Środowiskowej - Laboratorium Katedry Mikrobiologii Środowiskowej
Wykaz aparatury
Mikroskopy epifluorescencyjne, mikrobiologiczny próbnik powietrza, zestaw do ilościowej detekcji kwasów nukleinowych i ich zanieczyszczeń w czasie rzeczywistym - Light Cycler 480, liofilizator półkowy z wyposażeniem, komora do hodowli beztlenowców, zestaw do elektroforezy agarozowej i poliakrylamidowej, cyfrowy system do analizy obrazu, transiluminator M-20, biofotometr, termocycler, komora laminarna, ultra zamrażarka skrzyniowa -86 st C, wirówki stołowe z chłodzeniem typu Eppendorf 5810R, wirówki wysokoobrotowe lab, 580, mini wytrząsarki poziome, o ruchu koziołkującym i postępowo-zwrotnym, wagi elektroniczne i analityczne, dejonizatory i destylatory, inkubator CO2 z kontrolą wilgotności Memmert,inkubatory z chłodzeniem firmy Memmert, termostaty komorowe, dygestorium, autoklaw do sterylizacji, zmywarka laboratoryjna, komora laminarna nastolikowa.
Zakres analiz/Oferta usługowa
Izolacja i identyfikacja drobnoustrojów z różnych środowisk metodami klasycznymi i molekularnymi, Antybiotykooporność i wielolekooporność szczepów bakteryjnych z różnych środowisk (woda, ścieki, powietrze, gleba), Badania genetycznego zróżnicowania środowiskowych szczepów bakteryjnych, Określenie możliwości wykorzystania probiotycznych szczepów bakteryjnych w akwakulturze ryb, Badania dotyczące zastosowania bakterii beztlenowych w procesach biotechnologicznych (pozyskiwanie biogazu i innych biopaliw), Badania mikrobiologiczne dotyczące skuteczności oczyszczania ścieków w różnych układach technologicznych, Mikrobiologiczna (bakteriologiczna i mikologiczna) ocena czystości powietrza atmosferycznego i pomieszczeń użyteczności publicznej, Badania mikrobiologiczne dotyczące różnych środowisk naturalnych (woda, gleba, powietrze) oraz kształtowanych antropogeniczni.
Informacje dodatkowe
Identyfikacja procesów wytwarzania wysokoenergetycznego biogazu z odpadów organicznych z wykorzystaniem drobnoustrojów psychrofilnych 4555/B/T02/2009/36 Ścieki szpitalne i komunalne jako źródło bakterii z rodziny Enterobacteriaceae opornych na beta-laktamy w środowisku 1568/B/PO1/2009/36 Bakterie tetracyklinooporne jako indykatory lekooporności w wodach powierzchniowych odbierających oczyszczone ścieki komunalne oraz odpływy z gospodarstw rybackich 1643/B/PO1/2010/39.
Kontakt
ul. Prawocheńskiego 1, , tel: 89 523-47-50 katmik@uwm.edu.pl
Mapa/Trasa dojazdu
Wyświetl trasę dojazdu do Laboratorium
Wybierz środek transportu:
Podaj miasto:
Podaj ulicę: