Drzewo struktury UWM
Wyszukiwarka
Laboratorium Inżynierii Ochrony Środowiska
Jednostka:Katedra Inżynierii Ochrony Środowiska
Adres:ul. Prawocheńskiego 1
www:
Opiekun:dr hab. prof. UWM Julita Dunalska
E-mail:
Telefon:89 523-37-68
Nazwa jednostki usługowej (laboratorium/pracowni)
Katedra Inżynierii Ochrony Środowiska - Laboratorium Inżynierii Ochrony Środowiska
Wykaz aparatury
Büchi Distillation Unit B-324 + titrator Metrohm 775 Dosimat, analizator Metrohm 797 VA Computrace, analizator TOC-TN IL 550 Hach-Lange, analizator Shimadzu TOC-5000, chromatograf jonowy Dionex ICS 5000, spektrofotometr skaningowy Nanocolor UV-Vis Macherey-Nagel, spektrofotometr skaningowy Shimadzu UV 1601PC.
Zakres analiz/Oferta usługowa
Analiza ilościowa azotu ogólnego, organicznego i nieorganicznego w próbkach ciekłych i stałych, woltamperometryczne pomiary frakcji ogólnej i bioprzyswajalnej metali śladowych (Zn, Cd, Pb, Cu) w wodach powierzchniowych i frakcji ogólnej w próbkach stałych, pomiary zawartości ogólnego węgla organicznego i nieorganicznego oraz azotu ogólnego w próbkach ciekłych i stałych, pomiary stężenia głównych anionów i kationów w próbkach ciekłych, spektrofotometryczne oznaczanie substancji nieorganicznych i organicznych w wodach powierzchniowych.
Informacje dodatkowe
certyfikaty jakości dla chromatografu Dionex ICS 5000, analizatora TOC-TN IL 550, analizatora 797 VA, temat statutowy Nr 528-0805-0802 pt.: „Doskonalenie metod ochrony i rekultywacji zbiorników wodnych”, grant MNiSzW Nr 529-0805-0930 pt.: Wpływ temperatury wód hypolimnionu na metabolizm jezior rekultywowanych metodą selektywnego usuwania wód naddennych”, temat zlecony przez podmiot gospodarczy Nr 523-0805-0305 pt.: „Badania jakości wód i osadów dennych jezior”, temat zlecony przez podmiot gospodarczy Nr 523-0805-0309 pt.: „Rekultywacja Jezior Domowych w Szczytnie (Domowe Duże i Domowe Małe) metodą inaktywacji fosforu – etap II”.
Kontakt
ul. Prawocheńskiego 1, , tel: 89 523-37-68
Mapa/Trasa dojazdu
Wyświetl trasę dojazdu do Laboratorium
Wybierz środek transportu:
Podaj miasto:
Podaj ulicę: