Drzewo struktury UWM
Wyszukiwarka
Pracownia Biogeochemii Ekosystemów i Mikroskopowa
Jednostka:Katedra Ekologii Stosowanej
Adres:
www:
Opiekun:dr hab. Marek Kruk
E-mail:
Telefon:89 523-35-17
Nazwa jednostki usługowej (laboratorium/pracowni)
Katedra Ekologii Stosowanej - Pracownia Biogeochemii Ekosystemów i Mikroskopowa
Wykaz aparatury
Komora fitotronowa 1000 l, CONVIRON ADAPTIS, spektrofotometr UV-VIS T60, PG Instruments, spektrofotometr UV-VIS 1201V, Shimadzu, mikroskop badawczy z optyką ICS z fluorescencja, oprogramowaniem i kamerą cyfrową, AXIOSKOP 40 FL, Carl Zeiss Jena, mikroskop optyczny Biostar, wirówka laboratoryjna LCM-3000, BIOSAN, laboratoryjny miernik wielofunkcyjny CX-741 ELMETRON, waga analityczna 0,01 mg WAX 110, RADWAG, Mineralizator 9-stanowiskowy M-9, SWL Bytom, Piec muflowy 500* C, MRT-20, Czylok, Cieplarka laboratoryjna CL-65, ELKON, Komora Badań Cieplnych KBC G 100/250, PREMED, Zamrażarka szufladowa, Pompa próżniowa MILLIPORE, Destylator DE-5, ZALIMP, Terenowa sonda tlenowo-temperaturowa LDO, HACH, Terenowy miernik wielofunkcyjny Multi 350i, WTW, GPS Juno SB, Trimble, Poborniki prób do wody, fitoplanktonu, zooplanktonu, zoobentosu, roślin wodnych, osadów.
Zakres analiz/Oferta usługowa
"Terenowe pobieranie prób fitoplanktonu, zooplanktonu, zoobentosu, roślinności wodnej, osadów, Terenowe oznaczanie w wodach: temperatury, tlenu rozpuszczonego, zasolenia, przewodności elektrolitycznej, pH, oporu, Możliwości hodowli organizmów przy kontrolowanych warunkach, Oznaczanie laboratoryjne w wodach: zawartości chlorofilu a, zawiesiny, fosforanów, azotu amonowego, azotu azotanowego, Analizy mikroskopowe taksonomiczne, morfologiczne i anatomiczne fitoplanktonu, zooplanktonu, zoobentosu, pierwotniaków, bakterii z możliwością barwienia (fluorescencja).
Informacje dodatkowe
brak danych
Kontakt
, , tel: 89 523-35-17
Mapa/Trasa dojazdu
Wyświetl trasę dojazdu do Laboratorium
Wybierz środek transportu:
Podaj miasto:
Podaj ulicę: