Drzewo struktury UWM
Wyszukiwarka
Pracownia analiz fizykochemicznych materiałówpochodzacych z produkcji zwierzęcej
Jednostka:Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska
Adres:ul. Oczapowskiego 5 pok. 204
www:
Opiekun:dr hab. Anna Wójcik
E-mail:a.wojcik@uwm.edu.pl
Telefon:89 523-36-95, 89 523-32-13
Nazwa jednostki usługowej (laboratorium/pracowni)
Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska - Pracownia analiz fizykochemicznych materiałówpochodzacych z produkcji zwierzęcej
Wykaz aparatury
Spektofotometr CINTRA C 303 Chromometr Minolta CR - 400, pH - metr HI 99163 z elektrodą FC 232D, Homogenizator B - 400, Planimetr biegunowy HAFF 317.
Zakres analiz/Oferta usługowa
Cechy fizykochemiczne (wilgotność, temperatura, pH) i podstawowy skład chemiczny (s.m., białko, tłuszcz) materiałów: ściółka, pasza, mięso.
Informacje dodatkowe
Badania statutowe "Badania nad poprawą dobrostanu zwierząt gospodarskich i metodami jego oceny". Kierownik prof. dr hab. Janina Sowińska. Grant NCBiR "Możliwości wykorzystania fito-preparatów w celu ograniczenia niekorzystnych skutków działania czynników stresowych występujących w obrocie przedubojowym drobiu" - Kierownik projektu dr hab. Anna Wójcik, prof. UWM
Kontakt
ul. Oczapowskiego 5 pok. 204, , tel: 89 523-36-95, 89 523-32-13 a.wojcik@uwm.edu.pl
Mapa/Trasa dojazdu
Wyświetl trasę dojazdu do Laboratorium
Wybierz środek transportu:
Podaj miasto:
Podaj ulicę: