Drzewo struktury UWM
Wyszukiwarka
Pracownia Spektroskopii Molekularnej
Jednostka:Katedra Fizyki i Biofizyki
Adres:ul. Oczapowskiego 4
www:
Opiekun:prof. dr hab. Zbigniew Wieczorek
E-mail:zbigniew.wieczorek@uwm.edu.pl
Telefon:89 523-38-61
Nazwa jednostki usługowej (laboratorium/pracowni)
Katedra Fizyki i Biofizyki - Pracownia Spektroskopii Molekularnej
Wykaz aparatury
Spektrofotometr UV-Vis Cary 300 firmy Varian. Spektrofotometr UV-Vis-NIR Cary 5000 firmy Varian. Spektrofluorymetr LS 50B firmy Perkin Elmer. Spektrofluorymetr Cary Eclipse firmy Varian. Spektrofluorymetr czasowo-rozdzielczy FluoTime 200 firmy PicoQuant. Spektrometr FT-IR 680-IR firmy Varian.
Zakres analiz/Oferta usługowa
wykonywanie pomiarów: widm absorpcji w zakresie UV-Vis i bliskiej podczerwieni, widm wzbudzenia i emisji, macierzy emisyjno-wzbudzeniowych, fosforescencji, pomiary fluorescencyjne układów biologicznych z zastosowaniem Well Plate Reader-a, czasów życia w stanie wzbudzonym, zaników anizotropii fluorescencji molekuł w stanie wzbudzonym, widm w podczerwieni.
Informacje dodatkowe
brak danych
Kontakt
ul. Oczapowskiego 4, , tel: 89 523-38-61 zbigniew.wieczorek@uwm.edu.pl
Mapa/Trasa dojazdu
Wyświetl trasę dojazdu do Laboratorium
Wybierz środek transportu:
Podaj miasto:
Podaj ulicę: