Drzewo struktury UWM
Wyszukiwarka
Hala Technologiczna KMiZJ
Jednostka:Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością
Adres:ul. Oczapowskiego 7
www:
Opiekun:dr inż. Krzysztof Bohdziewicz, mgr inż. Waldemar Brandt
E-mail:k.bohdziewicz@uwm.edu.pl, brandt@uwm.edu.pl
Telefon:89 523-39-08, 89 523-37-87
Nazwa jednostki usługowej (laboratorium/pracowni)
Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością - Hala Technologiczna KMiZJ
Wykaz aparatury
Wyposażenie hali technologicznej obejmuje urządzenia: do odbioru i magazynowania mleka, aparatowni, masłowni,napojów fermentowanych oraz do produkcji serów i twarogów, koncentratów, preparatów białkowych, a także pakowania. W skład wyposażenia wejdą również systemy mycia poszczególnych urzadzeń, całych linii technologicznych oraz hali technologicznej. Stacja odbioru mleka: odpowietrzacz, przepływomierz, pompy, zbiornik pośredni/buforowy, zbiorniki magazynowe surowca, czujniki pH, temperatury. Aparatownia: zestaw pasteryzujący (wymiennik płytowy, zbiornik pośredni, przetrzymywacz rurowy), wirówka oczyszczająco-odtłuszczająca, homogenizator dwustopniowy, odgazowywacz układ filtracji membranowej (moduł MF do mikrofiltracji bakteryjnej oraz separacyjnej, moduł UF do ultrafiltracji), zbioniki magazynowe mleka/śmietanki. Mleko i napoje fermentowane: blender zbiorniki fermentacyjne. Desery mleczne, serki smakowe i desery twarogowe: młynek koloidalny, urzadzenie do nagazowania' - spulchniania masy deserowej, nadziewarka z klipsownicą, maszyna do produkcji lodów. Dział produkcji serów podpuszczkowych: kocioł serowarski BERTSCH, kocioł serowarski 200 i 60 l, prasa wstępnego prasowania, prasa końcowego prosowania, formy serowarskie, formy do batonów opróżniarka form, parafiniarka, obkurczarka, plastyfikator. Dział produkcji serów kwasowo-podpuszczkowych: kocioł twarożkarski, urządzenie formująco-prasujące, opróżniarka, zblokowane formy, wanna do serka ziarnistego, Creamer. Solownia i dojrzewalnia serów: basen solankowy, kontenery, półki do dojrzewania serów, regulacja temperatury oraz nawilżenia. Masłownia: C32 Zestaw pasteryzujący (wymiennik płytowy, zbiornik pośredni, przytrzymywacz rurowy, zbiornik z mieszadłem statycznym mikropompa dozująca z możliwością regulacji wydajności, mieszadło statyczne), odgazowywacz, homogenizator wysokociśnieniowy, zbiorniki do dojrzewania fizycznego i biologicznego, zbiorniki na tłuszcze roślinne, maselnica ciągła i periodyczna. Kondensownia i proszkownia - produkcja preparatów białkowych - koncentraty i wyroby suszone: tankowózki, zbiorniki do syropu cukrowego, serwatki, permeatu, zestaw do nanofiltracji (NF) i odwróconej osmozy (RO), krystalizatory, wyparka, wieża suszarnicza. Komora wędzarnicza. Urządzenia pakujące: pakowaczki samonośne, stołowe, pakowaczka do pakowania produktów spożywczych w próżni lub osłonie gazów. Topiarka.
Zakres analiz/Oferta usługowa
Odbiór i ocena surowca mleczarskiego oraz produkcja w skali ćwierć-technicznej wyrobów mleczarskich: mleka spożywczego, śmietanki, napojów fermentowanych, koncentratów mlecznych, masła, miksów, twarogów, serów, preparatów białkowych. System odbioru uwzględniający niezbędne wyposażenie stacji przyjęcia surowca, np. do przepompowania surowca, do jego obróbki termicznej, instrumentarium pomiarowe. Układy do obróbki termicznej zaprojektowany w zakresie mechanicznym i temperaturowym w sposób, który umożliwia przygotowanie mleka, śmietanki i serwatki do dalszego przerobu na: mleko spożywcze, napoje fermentowane, desery mleczne, sery podpuszczkowe, sery kwasowe i kwasowo-podpuszczkowe (twarogi klasyczne i serki ziarniste), masło i wyroby masłopodobne, preparaty białkowe (np. kazeiniany, białczany, izobaty), mleko zagęszczone, proszek mleczny, procesy membranowe. Mleka spożywcze, w tym również mleko UHT, szeroka gama wyrobów fermentowanych, przygotowanie dodatków, obróbka termiczna mleka i skrzepu. Produkcji różnego rodzaju mlecznych deserów. Możliwość obróbki różnych temperaturachw tym również chłodzenie, możliwość zwiększenia s.m. mleka poprzez dodatek preparatów białkowych, zagęszczanie wyparne części mleka, możliwość produkcji serów: miękkich, półtwardych i twardych, nalewanych i prasowanych, zwarowych. Możliwość obróbki różnych temperaturachw tym również chłodzenie, możliwość zwiększenia s.m. mleka poprzez dodatek preparatów białkowych, zagęszczanie wyparne części mleka, możliwość produkcji twarogów: klasycznych krajanki i klinka, samoprasowanych, formowanych, ziarnistych, mleczno-maślankowych, produkcja serów podpuszczkowych krótko dojrzewających. Przerób śmietanki i śmietany na masło i wyroby masłopodobne z różnymi dodatkami, wg różnych technologii przygotowania surowca. Produkcji różnego rodzaju preparatów białkowych: kazeinianów, białczanów, izolatów itp., wyposażenie działu dające możliwość przechowywania oraz obróbki surowców (mleko, serwatka) na produkty zagęszczone z zastosowanie układu wyparnego, jak i metod membranowych (mleko zagęszczone niesłodzone i słodzone, serwatka zagęszczona) oraz suszone (mleko i serwatka w proszku). Możliwość korzystania z urządzenia filtracji membranowej (nanofiltracja, odwrócona osmoza). Możliwość wędzenia serów: kwasowych, kwasowo-podpuszczkowych i podpuszczkowych. Urządzenie do topienia lub termizacji produktów spożywczych w tym serów kwasowych i serów enzymatycznych.
Informacje dodatkowe
Projekt badawczy: "Bezodpadowa technologia serów twarogowych otrzymywanych ze wszystkich białek mleka.
Kontakt
ul. Oczapowskiego 7, , tel: 89 523-39-08, 89 523-37-87 k.bohdziewicz@uwm.edu.pl, brandt@uwm.edu.pl
Mapa/Trasa dojazdu
Wyświetl trasę dojazdu do Laboratorium
Wybierz środek transportu:
Podaj miasto:
Podaj ulicę: