Drzewo struktury UWM
Wyszukiwarka
Pracowania cyfrowej analizy obrazu
Jednostka:Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych
Adres:ul. pl. Cieszyński 1 pok. 225
www:
Opiekun:dr inż. Małgorzata Tańska
E-mail:m.tanska@uwm.edu.pl
Telefon:89 523-34-66
Nazwa jednostki usługowej (laboratorium/pracowni)
Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych - Pracowania cyfrowej analizy obrazu
Wykaz aparatury
Zestaw do cyfrowej analizy obrazu, składający się z: kamery cyfrowej Nikon DXM 1200, oświetlenia KAISER RB HF z lampami fluoroscencyjnymi, Oprogramowanie LUCIA G, komputera PC z kartą akwizycji obrazu.
Zakres analiz/Oferta usługowa
"Pomiar cech geometrycznych oraz barwy powierzchni i przekrojów obiektów. Archiwizacja danych i analiza otrzymanych wyników z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania. Tworzenie powiększonych obrazów badanych obiektów. Badane próbki: ziarno zbóż, nasiona, owoce, warzywa, przetwory zbożowe (mąki, kasze, chrupki, pieczywo), oleje, czekolada, itp.Badane parametry: Wymiary (np. długość, szerokość, obwód, pole powierzchni), współczynniki kształtu (np. kolistość, wydłużenie), składowe modeli barw (np. CIEL*a*b*, HSI, RGB)."
Informacje dodatkowe
W jednostce realizowane są projekty finansowane ze środków MNiSW: 2010 – 2013 Modelowanie zmian barwy ziarniaków pszenicy jednolitej odmianowo w funkcji wybranych składników chemicznych oraz twardości bielma Nr N N312 201439, kierownik – dr inż. hab. Iwona Zofia Konopka
Kontakt
ul. pl. Cieszyński 1 pok. 225, , tel: 89 523-34-66 m.tanska@uwm.edu.pl
Mapa/Trasa dojazdu
Wyświetl trasę dojazdu do Laboratorium
Wybierz środek transportu:
Podaj miasto:
Podaj ulicę: