Drzewo struktury UWM
Wyszukiwarka
Pracownia analizy kwasów nukleinowych
Jednostka:Laboratorium Diagnostyki Molekularnej
Adres:ul. Prawocheńskiego 5
www:
Opiekun:dr hab. prof. UWM Renata Ciereszko
E-mail:ldm@uwm.edu.pl
Telefon:89 524-52-83
Nazwa jednostki usługowej (laboratorium/pracowni)
Laboratorium Diagnostyki Molekularnej - Pracownia analizy kwasów nukleinowych
Wykaz aparatury
Termocyklery do analiz Real- Time PCR. Termocyklery do reakcji na szklanych płytkach. Sekwenator. Bioanalizator. Skaner do analizy mikromacierzy. Systemy do elektor forezy agarozowej oraz archiwizacji żeli i membran, wielodetekcyjny czytnik płytek.
Zakres analiz/Oferta usługowa
Przeprowadzenie reakcji PCR z analizą przyrostu ilości produktu w czasie rzeczywistym. Wykonywanie reakcji PCR w objętości 1 mikrolitra. Określanie sekwencji nukleotydów wybranych odcinków DNA o długości do 1000 par zasad. Analiza jakościowa i ilościowa DNA, RNA i białek. Skanowanie macierzy o gestosci do miliona prób. Rozdział kwasów nukleinowych w systemie pionowym lub poziomym, jakościowa analiza żeli i membran, analiza absorbancji, fluorescencji i luminescencji.
Informacje dodatkowe
brak danych
Kontakt
ul. Prawocheńskiego 5, , tel: 89 524-52-83 ldm@uwm.edu.pl
Mapa/Trasa dojazdu
Wyświetl trasę dojazdu do Laboratorium
Wybierz środek transportu:
Podaj miasto:
Podaj ulicę: