Drzewo struktury UWM
Wyszukiwarka
Pracownia Diagnostyki Molekularnej i Serologicznej Chorób Zwierząt
Jednostka:Katedra Epizootiologii
Adres:ul. Oczapowskiego 13
www:
Opiekun:prof. dr hab. Wojciech Szweda
E-mail:szweda@uwm.edu.pl
Telefon:89 523-35-74
Nazwa jednostki usługowej (laboratorium/pracowni)
Katedra Epizootiologii - Pracownia Diagnostyki Molekularnej i Serologicznej Chorób Zwierząt
Wykaz aparatury
Inkubatory do hodowli bakterii (różne typy), termocykler, autoklaw do PCR, komory laminarne, aparaty do elektroforezy, aparat do immunoblotingu, system archiwizacji żeli, zestaw do real-time PCR z funkcją HRM, czytnik ELISA z oprogramowaniem
Zakres analiz/Oferta usługowa
Rozpoznawanie chorób zakaźnych zwierząt, ocena sytuacji epizootycznej wybranych chorób zakaźnych w oparciu o badania serologiczne i molekularne, ocena toksyczności i skuteczności środków biobójczych, wykonywanie autoszczepionek przeciwko wybranym chorobom zakaźnym ryb
Informacje dodatkowe
Projekty - Zastosowanie metody real time PCR do oceny ekspresji genów odpowiedzialnych za produkcję enterotoksyn Yst przez Yersinia enterocolitica., Znaczenie zwierząt wolno żyjących jako rezerwuaru bakteryjnych, wirusowych i pasożytniczych czynników chorobotwórczych dla ludzi i zwierząt domowych, Dziki i przeżuwacze wolno żyjące jako rezerwuar i wektor w szerzeniu się zakażeń Yersinia enterocolitica), Badania molekularne w zwalczaniu i monitorowaniu sytuacji epizootycznej choroby aleuckiej norek w Polsce.
Kontakt
ul. Oczapowskiego 13, , tel: 89 523-35-74 szweda@uwm.edu.pl
Mapa/Trasa dojazdu
Wyświetl trasę dojazdu do Laboratorium
Wybierz środek transportu:
Podaj miasto:
Podaj ulicę: