Drzewo struktury UWM
Wyszukiwarka
Pracownia Instrumentalnej Analizy Składników Aromatu
Jednostka:Katedra Żywienia Człowieka
Adres:ul. pl. Cieszyński 1 pok. 325
www:
Opiekun:Dr inż. Marzena Danowska-Oziewicz
E-mail:marzena.danowska@uwm.edu.pl
Telefon:89 523-49-91
Nazwa jednostki usługowej (laboratorium/pracowni)
Katedra Żywienia Człowieka - Pracownia Instrumentalnej Analizy Składników Aromatu
Wykaz aparatury
Chromatograf gazowy: Shimadzu 2014.
Zakres analiz/Oferta usługowa
oznaczanie związków kształtujących zapach produktów, takich jak: aldehydy, ketony, estry.
Informacje dodatkowe
brak danych
Kontakt
ul. pl. Cieszyński 1 pok. 325, , tel: 89 523-49-91 marzena.danowska@uwm.edu.pl
Mapa/Trasa dojazdu
Wyświetl trasę dojazdu do Laboratorium
Wybierz środek transportu:
Podaj miasto:
Podaj ulicę: