Drzewo struktury UWM
Wyszukiwarka
Pracownia Proteomiczna/peptydomiczna
Jednostka:Katedra Biochemii Żywności
Adres:ul. pl. Cieszyński 1 pok. 137
www:
Opiekun:prof. dr hab. Małgorzata Darewicz, prof. dr hab. Piotr Minkiewicz
E-mail:darewicz@uwm.edu.pl; minkiew@uwm.edu.pl
Telefon:089 524-51-71
Nazwa jednostki usługowej (laboratorium/pracowni)
Katedra Biochemii Żywności - Pracownia Proteomiczna/peptydomiczna
Wykaz aparatury
Spektrometr masowy wraz z zestawem do wysokosprawnej chromatografii cieczowej 500MS, firmy Varian (detektor z pułapką jonową, zakres m/z do 2000 Da). Zestaw do wysokosprawnej chromatografii cieczowej firmy Shimadzu składający się z dwóch pomp LC-10AD, autosamplera SLC-10AD, kontrolera SCL-10AD. termostatu do kolumn CTO-10AS, detektora fotodiodowego SPD-M10AW oraz kolektora frakcji FRC-10. Zestaw do elektroforezy jednokierunkowej, dwukierunkowej 2D (Amersham Bioscience). Spektrometr masowy Ettan Maldi ToF Pro pozwalający na oznaczanie mas cząsteczkowych białek, identyfikację białek w oparciu o ich profile peptydowe. Automatyczny zestaw przygotowujący próbki białek rozdzielanych metodą elektroforezy (Ettan Spot Picker, Ettan Digester Ettan Spotter) - trzy aparaty pozwalające na zautomatyzowaną obróbkę żeli otrzymanych metodą elektroforezy dwukierunkowej i przygotowanie białek rozdzielonych tą metoda do dalszej analizy z zastosowaniem spektrometrii mas. Ettan Spot Picker jest urządzeniem umożliwiającym wycinanie spotów białkowych z żeli 2D oraz ich transfer na mikropłytki do dalszej analizy. Ettan Digester jest urządzeniem umożliwiającym trawienie białek ze spotów wyciętych z żeli 2D. Hydroliza białek wybranymi enzymami proteolitycznymi stanowi etap identyfikacji białek techniką spektrometrii masowej. Ettan Spotter jest urządzeniem przeznaczonym do nanoszenia próbek na matrycę MALDI MS do analizy techniką spektrometrii masowej. Skaner optyczny ImageScanner III wraz z oprogramowaniem przeznaczony do bardzo czułej densytometrycznej analizy jakościowej żeli, blotów, membran i slajdów. Ettan DIGE Imager – system do obrazowania próbek znakowanych fluorescencyjnie. Urządzenia pomocnicze: liofilizator, koncentrator igłowy, wirówka, wirówka próżniowa, spektrofotometr.
Zakres analiz/Oferta usługowa
Identyfikacja peptydów metodą LC-MS i LC-MS/MS, identyfikacja peptydów i białek metodą LC-UV, badania aktywności biologicznej peptydów i białek. Rozdzielanie mieszanin białkowych, identyfikacja i charakterystyka białek oraz peptydów w oparciu o uzyskane obrazy elektroforetyczne i analizę spektrometryczną.
Informacje dodatkowe
Projekty: Wpływ glikozylacji i defosforylacji na właściwości frakcji kazeiny i ich fragmentów (nr 5 P06G 010 16). Zastosowanie enzymów hydrolitycznych do wytwarzania peptydów czynnych biologicznie z mniej wykorzystanych surowców białkowych (nr 021/P06/99/08). Identyfikacja i sposoby przeciwdziałania toksyczności i alergenności białek ważnych roślin uprawnych (nr PBZ-KBN-097/P06/2003). Molekularne biomarkery – produkty specyficznej proteolizy jako narzędzia oceny zdrowotnej jakości produktów żywnościowych (nr NN 312286333). Peptydowe inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę (ACE) i peptydy antyoksydacyjne pochodzące z hydrolizatów białek karpia i łososia (nr N N 312465240). Studia nad badaniem zależności między strukturą a funkcją peptydów o wybranej aktywności biologicznej (nr N N312248033).
Kontakt
ul. pl. Cieszyński 1 pok. 137, , tel: 089 524-51-71 darewicz@uwm.edu.pl; minkiew@uwm.edu.pl
Mapa/Trasa dojazdu
Wyświetl trasę dojazdu do Laboratorium
Wybierz środek transportu:
Podaj miasto:
Podaj ulicę: