Drzewo struktury UWM
Wyszukiwarka
Laboratorium mikroskopii fluorescencyjnej
Jednostka:Katedra Biochemii i Biotechnologii Zwierząt
Adres:ul. Oczapowskiego 5 pok. 221A
www:
Opiekun:dr hab., prof. UWM Leyland Fraser
E-mail:fraser@uwm.edu.pl
Telefon:89 523-36-26, 89 523-33-91
Nazwa jednostki usługowej (laboratorium/pracowni)
Katedra Biochemii i Biotechnologii Zwierząt - Laboratorium mikroskopii fluorescencyjnej
Wykaz aparatury
Mikroskopy kontrastowo-fazowe, mikroskopy fluorescencyjne (Olympus BX 41, CH 30).
Zakres analiz/Oferta usługowa
1. Szczegółowa ocena organelli komórkowych (głównie plemników) przy zastosowaniu różnych barwników fluorescencyjnych. 2. Ocena sprawności biologicznej struktur plemników (integralność plazmolemy i błon mitochondrialnych oraz akrosomu) poddanych procesom konserwacji w temperaturach dodatnich oraz ujemnych. 3. Ocena stopnia uszkodzenia DNA plemników za pomocą programu komputerowej analizy „komet” (Komet 5, Kinetic Imaging Ltd). 4. Ocena morfologii plemników.
Informacje dodatkowe
temat badań statutowych 0103.0803
Kontakt
ul. Oczapowskiego 5 pok. 221A, , tel: 89 523-36-26, 89 523-33-91 fraser@uwm.edu.pl
Mapa/Trasa dojazdu
Wyświetl trasę dojazdu do Laboratorium
Wybierz środek transportu:
Podaj miasto:
Podaj ulicę: