Drzewo struktury UWM
Wyszukiwarka
Pracownia spektrofotometrii
Jednostka:Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością
Adres:ul. Oczapowskiego 7 pok. 121A/II
www:
Opiekun:dr inż. Maria Baranowska, Maria Iglinska
E-mail:mbb@uwm.edu.pl, maria.iglinska@uwm.edu.pl
Telefon:89 523-48-76, 89 523-34-02
Nazwa jednostki usługowej (laboratorium/pracowni)
Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością - Pracownia spektrofotometrii
Wykaz aparatury
System spektralnej absorpcji atomowej, Spektrofotometr.
Zakres analiz/Oferta usługowa
Oznaczanie składu mineralnego (mikroskładniki, makroskładniki oraz metale toksyczne) w próbkach surowców oraz żywności. Makroskładniki: Na, K, Ca, Mg, Mikroskładniki: Cu, Mn, Zn, Fe, Co, Mo, Cr, i inne oraz metale ciężkie w tym także toksyczne (Pb, Cd, Hg, As).
Informacje dodatkowe
brak danych
Kontakt
ul. Oczapowskiego 7 pok. 121A/II, , tel: 89 523-48-76, 89 523-34-02 mbb@uwm.edu.pl, maria.iglinska@uwm.edu.pl
Mapa/Trasa dojazdu
Wyświetl trasę dojazdu do Laboratorium
Wybierz środek transportu:
Podaj miasto:
Podaj ulicę: