Drzewo struktury UWM
Wyszukiwarka
Laboratorium diagnostyki molekularnej chorób zakaźnych zwierząt
Jednostka:Katedra Chorób Ptaków
Adres:ul. Oczapowskiego 13
www:
Opiekun:dr n. wet. Tomasz Stenzel
E-mail:tomasz.stenzel@uwm.edu.pl
Telefon:89 523-38-11
Nazwa jednostki usługowej (laboratorium/pracowni)
Katedra Chorób Ptaków - Laboratorium diagnostyki molekularnej chorób zakaźnych zwierząt
Wykaz aparatury
Automatyczna stacja pipetująca Janus do izolacji kwasów nukleinowych metodą magnetyczną na płytkach 96dołkowych (Perkin Elmer, USA) wraz ze stacją obsługi Homogenizator do tkanek Tissue Lyser II (Qiagen, Niemcy) Zestaw urządzeń do archiwizowania wyeluowanych kwasów nukleinowych w warunkach głębokiego mrożenia Termocykler gradientowy Mastercykler II (Eppendorf, Niemcy) Termocykler do real-time PCR MX 300 5P (Stratagene, USA) Spektrofotometr do odczytywania ilości i jakości wyeluowanych kwasów nukleinowych NanoDrop (Thermo Scientyfic, USA) System wizualizacji żeli GelDoc (Biorad, Włochy) Urządzenie do elektroforezy kapilarnej i oceny kwasów nukleinowych Bioanalyzer 2100 (Agilent Technologies, USA) Aparat do elektroforezy Kompletny zestaw drobnych urządzeń laboratoryjnych do izolacji kwasów nukleinowych i przygotowywania reakcji (termomiksery, termobloki, wirówki z opcją chłodzenia i rotorami do płytek, komory laminarne) Urządzenia do unieszkodliwiania materiału biologicznego
Zakres analiz/Oferta usługowa
Izolacja kwasów nukleinowych Diagnostyka chorób zakaźnych zwierząt i interpretacja wyników badań Opracowywanie reakcji diagnostycznych na potrzeby klienta indywidualnego Badania monitoringowe stad Diagnostyka płci u ptaków metodami molekularnymi Analiza filogenetyczna powierzonych wyników
Informacje dodatkowe
Ptaki wolnożyjące jako rezerwuar i wektor w szerzeniu się bakterii z gatunków Salmonella Typhimurium i Salmonella Enteritidis oraz z rodzaju Bordetella sp. Monitoring występowania Chlamydia psittaci w populacjach gołębi domowych i zdziczałych na terenie Polski oraz ocena roli tych ptaków jako wektorów chlamydii na ludzi. Ocena sytuacji epizootycznej zakażeń wirusowych u gołębi hodowanych na terenie Polski. Występowanie i zróżnicowanie genetyczne cirkowirusów izolowanych od gołębi na terenie Polski
Kontakt
ul. Oczapowskiego 13, , tel: 89 523-38-11 tomasz.stenzel@uwm.edu.pl
Mapa/Trasa dojazdu
Wyświetl trasę dojazdu do Laboratorium
Wybierz środek transportu:
Podaj miasto:
Podaj ulicę: