Drzewo struktury UWM
Wyszukiwarka
Pracownia protozoologiczna, helmintologiczna i apipatologii
Jednostka:Katedra Parazytologii i Chorób Inwazyjnych
Adres:ul. Oczapowskiego 13
www:
Opiekun:prof. dr hab. Rajmund Sokół
E-mail:rajmund.sokol@uwm.edu.pl
Telefon:89 523-47-63
Nazwa jednostki usługowej (laboratorium/pracowni)
Katedra Parazytologii i Chorób Inwazyjnych - Pracownia protozoologiczna, helmintologiczna i apipatologii
Wykaz aparatury
mikroskopy i lupy stereoskopowe, mikroskopy z kamerą cyfrową i oprogramowaniem do akwizycji i wizualizacji obrazu, sprzęt laboratoryjny do przechowywania i namnażania materiału w celu wykrycia pasożytów
Zakres analiz/Oferta usługowa
wykrywanie pasożytów zewnętrznych i wewnętrznych zwierząt, ludzi, ptaków oraz owadów użytkowych
Informacje dodatkowe
badania nad występowaniem Cryptosporidium sp. w przewodzie pokarmowym psów, bydła i drobiu, badanie pszczół i czerwiu w kierunku warrozy i nozemozy
Kontakt
ul. Oczapowskiego 13, , tel: 89 523-47-63 rajmund.sokol@uwm.edu.pl
Mapa/Trasa dojazdu
Wyświetl trasę dojazdu do Laboratorium
Wybierz środek transportu:
Podaj miasto:
Podaj ulicę: