Drzewo struktury UWM
Wyszukiwarka
Laboratorium badawcze cieczy nieniutonowskich i układów dyspersyjnych
Jednostka:Katedra Inżynierii i Aparatury Procesowej
Adres:ul. Oczapowskiego 7 pok. 03, 50
www:
Opiekun:dr inż. Józef Warechowski, dr inż. Fabian Dajnowiec, dr inż. Elżbieta Haponiuk, dr hab. inż., prof. UWM Jan Limanowski, dr inż. Aleksander Kubiak, mgr inż. Jacek Wołkowiak, mgr inż. Paweł Banaszczyk
E-mail:jozef.warechowski@uwm.edu.pl, fabian.dajnowiec@uwm.edu.pl, elzbieta.haponiuk@uwm.edu.pl, janl@uwm.edu.pl, akubiak@uwm.edu.pl, jawol@uwm.edu.pl, docent666docent@wp.pl
Telefon:89 523-36-34, 89 523-47-92, 89 523-47-82, 89 523-35-78, 89 52-49-07
Nazwa jednostki usługowej (laboratorium/pracowni)
Katedra Inżynierii i Aparatury Procesowej - Laboratorium badawcze cieczy nieniutonowskich i układów dyspersyjnych
Wykaz aparatury
laserowy miernik wielkości cząstek w układach dyspersyjnych Zetasizer Nano, reometr rotacyjny Haake Rheo Stress 1, reometr rotacyjnyAnton Paar QC, laserowy miernik pomiaru prędkości lokalnych (1D) LDV Dantec, laserowy aparat Mastersizer 2000z przystawką dyspergującą Hydro 2000S do pomiarów wielkości cząstek w układach, porozymetr rtęciowy Autopore IV model 9500 z wyposażeniem, pracownia komputerowej analizy obrazu, stanowisko laboratoryjne do badania przebiegu blokowania porów w procesie mikrofiltracji w trybie dead-end, analizator właściwości powierzchniowych Gibertini TSD.
Zakres analiz/Oferta usługowa
"pomiary wielkości cząstek 0,6 nm – 6 mm, pomiary lepkości, krzywe płynięcia, właściwości lepko-sprężyste, pomiary prędkości lokalnych, pomiary wielkości cząstek 20 nm – 2000 mm, pomiary porowatości oraz roz-kładów wielkości i kształtu porów w ciałach stałych (bryłowych i sypkich), analizy wielkości i kształtu obiektów na obrazach utrwalonych w formie cyfrowej, mechanizm blokowania porów, pomiary napięcia powierzchniowego cieczy 1-500 mN/m."
Informacje dodatkowe
Realizacja projektu własnego MNiSW/NCN nr 312 214539, Badania statutowe, Realizacja pracy doktorskiej
Kontakt
ul. Oczapowskiego 7 pok. 03, 50, , tel: 89 523-36-34, 89 523-47-92, 89 523-47-82, 89 523-35-78, 89 52-49-07 jozef.warechowski@uwm.edu.pl, fabian.dajnowiec@uwm.edu.pl, elzbieta.haponiuk@uwm.edu.pl, janl@uwm.edu.pl, akubiak@uwm.edu.pl, jawol@uwm.edu.pl, docent666docent@wp.pl
Mapa/Trasa dojazdu
Wyświetl trasę dojazdu do Laboratorium
Wybierz środek transportu:
Podaj miasto:
Podaj ulicę: