Drzewo struktury UWM
Wyszukiwarka
Pracownia Chromatografii Gazowej (GC)
Jednostka:Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności
Adres:ul. Heweliusza 6
www:
Opiekun:technik Bogusława Kowalska
E-mail:borejszo@uwm.edu.pl
Telefon:89 523-47-07
Nazwa jednostki usługowej (laboratorium/pracowni)
Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności - Pracownia Chromatografii Gazowej (GC)
Wykaz aparatury
1. PYE Unicam seria 4600 z możliwością pracy na kolumnach pakowanych i kapilarnych wyposażony w detektor płomieniowo- jonizacyjny (FID) oraz wychwytu elektronów (ECD). 2. Agilent Technologies seria 6890 z detektorem płomieniowo- jonizacyjnym, wychwytu elektronów oraz dozownikiem typu split/splitless. 3. Agilent Technologies seria 6890 N z detektorem płomieniowo- jonizacyjnym, detektorem wychwytu elektronów oraz dozownikiem typu split/splitless. 4. Agilent Technologies seria 7890A z detektorem płomieniowo- jonizacyjnym dozownikiem typu split/ splitless oraz przystawką do analizy fazy nadpowierzchniowej (Headspace).
Zakres analiz/Oferta usługowa
Oznaczanie następujących związków: Triacyloglicerole, Kwasy tłuszczowe (w tym izomery ‘trans’), Alkohole, Pestycydy chloroorganiczne (w tym DDT i pochodne), Cukry, kwasy fenolowe , związki aromatyczne.
Informacje dodatkowe
Projekty habilitacyjne, wlasne i promotorskie KBN
Kontakt
ul. Heweliusza 6, , tel: 89 523-47-07 borejszo@uwm.edu.pl
Mapa/Trasa dojazdu
Wyświetl trasę dojazdu do Laboratorium
Wybierz środek transportu:
Podaj miasto:
Podaj ulicę: