Drzewo struktury UWM
Wyszukiwarka
Pracownia mikrobiologii prognostycznej
Jednostka:Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością
Adres:ul. Oczapowskiego 7 pok. 26
www:
Opiekun:dr inż. Jarosław Kowalik, dr inż. Adriana Łobacz
E-mail:j.kowalik@uwm.edu.pl, adriana.lobacz@uwm.edu.pl
Telefon:89 523-43-39
Nazwa jednostki usługowej (laboratorium/pracowni)
Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością - Pracownia mikrobiologii prognostycznej
Wykaz aparatury
Urządzenie do oznaczania liczby komórek bakterii wykorzystujące zjawisko fluorescencji, Automatyczny licznik kolonii, Homogenizator. Sterylizator parowy, Dyspenser do szalek petriego, Urządzenia dozująco-filtrujące, Automat myjąco-dezynfekujący, Zamrażarka głębokiego mrożenia, Inkubator grzejno-chłodzacy, Łaźnia wodna z wytrzasarką, Uniwersalna wirówka stołowa, System oczyszczania wody, pH-metr, Waga analityczna, Komory laminarne, Mikroskop badawczy do obserwacji bakterii.
Zakres analiz/Oferta usługowa
Ilościowa i jakościowa an aliza mikrobiologiczna żywności (głównie produktów mleczarskich). Szacowanie ilościowe i jakościowe zagrożeń mikrobiologicznych żywności (głównie produktów mleczarskich). Prognozowanie zachowania drobnoustrojów w łańcuchu produkcji i dystrybucji produktów spożywczych z wykorzystaniem modeli matematycznych.
Informacje dodatkowe
Projekt badawczy MNiSW nr N N312 296935 pt: Opracowanie modeli matematycznych do opisu uwarunkowań środowiskowych rozwoju pałeczek patogennych Listeria monocytogenesi Yersinia enterocolitica w produktach mleczarskich. Projekt rozwojowy NCBiR nr N R12 0097 06 pt: Zastosowanie mikrobiologii prognostycznej do modelowania bezpieczeństwa żywności.
Kontakt
ul. Oczapowskiego 7 pok. 26, , tel: 89 523-43-39 j.kowalik@uwm.edu.pl, adriana.lobacz@uwm.edu.pl
Mapa/Trasa dojazdu
Wyświetl trasę dojazdu do Laboratorium
Wybierz środek transportu:
Podaj miasto:
Podaj ulicę: