Drzewo struktury UWM
Wyszukiwarka
Pracownia oceny dobrostanu zwierząt gospodarskich
Jednostka:Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska
Adres:ul. Oczapowskiego 5 pok. 203
www:
Opiekun:prof. dr hab. Janina Sowińska
E-mail:janina.sowinska@uwm.edu.pl
Telefon:89 523-36-41, 89 523-32-13
Nazwa jednostki usługowej (laboratorium/pracowni)
Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska - Pracownia oceny dobrostanu zwierząt gospodarskich
Wykaz aparatury
Termohigrometry elektroniczne, Anemometry, Katatermometry, Luksomierze, Przenośny analizator gazów Gasmet DX - 4030 - stężenie gazów w powietrzu, DUST Scan Model 3020 - wagowy miernik zapylenia.
Zakres analiz/Oferta usługowa
Prowadzenie pomiarów wskaźników mikroklimatycznych w budynkach dla zwierząt oraz interpretacja uzyskanych wyników w kontekście potrzebzwierząt określonych normami podanymi w rozporządzeniach o minimalnych warunkach utrzymania zwierząt gospodarskich. Posiadana aparatura pozwala na pomiary następujących wskaźników kształtujących warunki mikroklimatyczne w budynkach dla zwierząt: oświetlenie, temperatura i wilgotność powietrza, prędkość ruchu powietrza, ochładzanie i temperatury odczuwalne, zanieczyszczenie pyłowe powietrza, stężenie gazów w powietrzu.
Informacje dodatkowe
"Badania statutowe „Badania nad poprawą dobrostanu zwierząt gospodarskich i metodami jego oceny"". Kierownik prof. dr hab. Janina Sowińska. Grant NCBiR ""Możliwości wykorzystania fito-preparatów w celu ograniczenia niekorzystnych skutków działania czynników stresowych występujących w obrocie przedubojowym drobiu""Kierownik projektu dr hab. Anna Wójcik, prof. UWM "
Kontakt
ul. Oczapowskiego 5 pok. 203, , tel: 89 523-36-41, 89 523-32-13 janina.sowinska@uwm.edu.pl
Mapa/Trasa dojazdu
Wyświetl trasę dojazdu do Laboratorium
Wybierz środek transportu:
Podaj miasto:
Podaj ulicę: