Drzewo struktury UWM
Wyszukiwarka
Pracownia Analiz Chemicznych
Jednostka:Katedra Podstaw Bezpieczeństwa
Adres:ul. Okrzei 1A pok. 106
www:
Opiekun:prof.dr hab. Krystyna Skibniewska
E-mail:kas@uwm.edu.pl
Telefon:89 526-63-80 w. 344, 603-791-105
Nazwa jednostki usługowej (laboratorium/pracowni)
Katedra Podstaw Bezpieczeństwa - Pracownia Analiz Chemicznych
Wykaz aparatury
Aparat do oznaczania azotu metodą Kjeldahla, automatyczny Soxhlet, wyparka, wagi, wytrząsarki, wirówka laboratoryjna. Piec muflowy do splania (3 typy), suszarka, młynki laboratoryjne, wagi analityczne.
Zakres analiz/Oferta usługowa
Analiza chemiczna ryb. Analiza chemiczna zbóż i jego przetworów.
Informacje dodatkowe
"Projekt: Testowanie technologii produkcji ptrąga stosowanych w Polsce w świetle Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 710/2009 w ramach Programu Operacyjnego ""Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"". Grant Ministerstwa Rolnictwa nr RRre-029-12-9/11(31) pt: ""Badania w zakresie doboru odmian zbóź zalecanych do uprawy ekologicznej"" współpraca z Katedrą Systemów Rolniczych, Wydz. Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM."
Kontakt
ul. Okrzei 1A pok. 106, , tel: 89 526-63-80 w. 344, 603-791-105 kas@uwm.edu.pl
Mapa/Trasa dojazdu
Wyświetl trasę dojazdu do Laboratorium
Wybierz środek transportu:
Podaj miasto:
Podaj ulicę: