Drzewo struktury UWM
Wyszukiwarka
Pracownia analizy białek
Jednostka:Laboratorium Diagnostyki Molekularnej
Adres:ul. Prawocheńskiego 5
www:
Opiekun:dr hab. prof. UWM Renata Ciereszko
E-mail:ldm@uwm.edu.pl
Telefon:89 524-52-83
Nazwa jednostki usługowej (laboratorium/pracowni)
Laboratorium Diagnostyki Molekularnej - Pracownia analizy białek
Wykaz aparatury
Elektroforeza 2D. Skaner optyczny. Frakcjonator. Zautomatyzowany system do proteomiki w żelach. Spektrometr masowy.
Zakres analiz/Oferta usługowa
Systemy do dwukierunkowego rozdziału białek w żelach poliakrylamidowych pozwalają na porównanie profili białkowych komórek i tkanek. Dokumentacja żeli i membran barwionych metodami tradycyjnymi. Analiza frakcji subkomórkowych badanie ekspresji białek, itp. Izolowanie określonych białek z żelu, poddanie ich trawieniu enzymatycznemu oraz przygotowanie i naniesienie uzyskanej mieszaniny peptydów na płytki matrycowe, linia jest zintegrowana z instrumentem do spektrometrii mas typu MALDI – TOF/TOF. Analizy PMF i sekwencjonowania de novo, analizy modyfikacji potranslacyjnych i enzymatycznych białek czy struktury przeciwciał i ich modyfikacji, badanie substancji organicznych takich jak tłuszcze, fosfolipidy, alkaloidy, etc.
Informacje dodatkowe
brak danych
Kontakt
ul. Prawocheńskiego 5, , tel: 89 524-52-83 ldm@uwm.edu.pl
Mapa/Trasa dojazdu
Wyświetl trasę dojazdu do Laboratorium
Wybierz środek transportu:
Podaj miasto:
Podaj ulicę: