Drzewo struktury UWM
Wyszukiwarka
Pracowania chromatograficzna
Jednostka:Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych
Adres:ul. pl. Cieszyński 1 pok. 241
www:
Opiekun:dr inż. Sylwester Czaplicki
E-mail:selek@go2.pl
Telefon:89 523-34-66
Nazwa jednostki usługowej (laboratorium/pracowni)
Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych - Pracowania chromatograficzna
Wykaz aparatury
Zestaw do wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detektorem fotodiodowym i detektorem światła rozproszonego (HPLC-DAD-ELSD), Zestaw do wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detektorem fotodiodowym, detektorem fluorescencyjnym oraz kwadrupolowym detektorem masowym (HPLC-DAD-FLD-MS), Zestaw do semipreparatywnej chromatografii cieczowej z detektorem spektrofotometrycznym (HPLC-UV-Vis), Chromatograf gazowy z detektorem płomieniowo-jonizacyj+nym (GC-FID), Chromatograf gazowy z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym i kwadrupolowym detektorem masowym (GC-FID-MS), Zestaw do ekstrakcji gazami w stanie nadkrytycznym.
Zakres analiz/Oferta usługowa
Analiza tokoferoli, karotenoidów, skwalenu, kwasów tłuszczowych, steroli, kwasów fenolowych, antocyjanów.
Informacje dodatkowe
W są jednostce realizowane projekty finansowane ze środków MNiSW: a. 2010 - 2013 Opracowanie bezodpadowej technologii przetwarzania owoców rokitnika (Hippopha? rhamnoides) oraz ocena właściwości bioaktywnych otrzymanych produktów- Nr N N312 170939, kierownik- prof. dr hab. Ryszard Zadernowskib. b. 2010 – 2013 Modelowanie zmian barwy ziarniaków pszenicy jednolitej odmianowo w funkcji wybranych składników chemicznych oraz twardości bielma – Nr N N312 201439, kierownik – dr inż. hab. Iwona Zofia Konopka c. 2010 – 2013 Kształtowanie mikrostruktury i fizycznych właściwości mikrokapsułek bioolejów roślinnych, Nr N N312 214539, kierownik- dr hab. inż. Lidia Bożena Zander d. 2011 - 2014 Charakterystyka wybranych terpenoidów jako bioaktywnych substancji pochodzenia roślinnego oraz ich wykorzystanie do stabilizacji olejów - N N312 466340, kierownik - dr inż. Sylwester Czaplicki
Kontakt
ul. pl. Cieszyński 1 pok. 241, , tel: 89 523-34-66 selek@go2.pl
Mapa/Trasa dojazdu
Wyświetl trasę dojazdu do Laboratorium
Wybierz środek transportu:
Podaj miasto:
Podaj ulicę: