Drzewo struktury UWM
Wyszukiwarka
Pracownia Genomiki i Transkryptomiki
Jednostka:Katedra Anatomii Zwierząt
Adres:ul. Oczapowskiego 13
www:
Opiekun:prof. dr hab. Jerzy Kaleczyc
E-mail:jerzyk@uwm.edu.pl
Telefon:89 523-37-33
Nazwa jednostki usługowej (laboratorium/pracowni)
Katedra Anatomii Zwierząt - Pracownia Genomiki i Transkryptomiki
Wykaz aparatury
mikroskop konfokalny, analizator genetyczny ABI Prosm 310, fluoroImager Typhoon 9410
Zakres analiz/Oferta usługowa
badania immunohistochemiczne, sekwencjonowanie DNA, analiza mikrosatelitów, odczyt blotów metodami autoradiografii, fluorescencji, chemiluminescencji
Informacje dodatkowe
Udział substancji P i galaniny oraz ich receptorów w eksperymentalnie wywołanym stanie zapalnym okrężnicy, lokalizacja oraz charakterystyka immunohistochemiczna neuronów zaopatrujących torebkę stawową stawu biodrowego owcy, rozmieszczenie i kodowanie chemiczne neuronów zaopatrujących pęcherz moczowy samca świni.
Kontakt
ul. Oczapowskiego 13, , tel: 89 523-37-33 jerzyk@uwm.edu.pl
Mapa/Trasa dojazdu
Wyświetl trasę dojazdu do Laboratorium
Wybierz środek transportu:
Podaj miasto:
Podaj ulicę: