Drzewo struktury UWM
Wyszukiwarka
Terenowe laboratorium meteorologiczno-klimatyczne
Jednostka:Katedra Meteorologii i Klimatologii
Adres:
www:
Opiekun:dr inż. Iwona Cymes, dr Monika Panfil, dr hab. Ewa Dragańska
E-mail:iwona.cymes@uwm.edu.pl, monika.panfil@uwm.edu.pl,
Telefon:89 523-33-58, 89 523-41-56, 89 523-35-23
Nazwa jednostki usługowej (laboratorium/pracowni)
Katedra Meteorologii i Klimatologii - Terenowe laboratorium meteorologiczno-klimatyczne
Wykaz aparatury
2 stacje meteo (klimatyczne) manualne, Stacja meteorologiczna - automat, Zestaw do pomiarów wymiany ciepła metodą kowariancji wirów, Zestaw pomiarowy środowiskowy, Sonometr, Luxometry, Solarymetry.
Zakres analiz/Oferta usługowa
Pomiary warunków atmosferycznych w układzie klimatycznym (3 pomiary w ciągu doby) dla miejscowości Tomaszkowo i Bałcyny o okolic. Pomiary warunków atmosferycznych w układzie synoptycznym (24 pomiary w ciągu doby), pomiary dla miejscowości Bałdy i okolic. pomiary wymiany cieplnej: atmosfera - podłoże w różnych warunkach środowiskowych. pomiary temperatury i wilgotności powietrza metodą cheapów zintegrowanych. pomiar klimatu akustycznego. pomiary promieniowania.
Informacje dodatkowe
brak danych
Kontakt
, , tel: 89 523-33-58, 89 523-41-56, 89 523-35-23 iwona.cymes@uwm.edu.pl, monika.panfil@uwm.edu.pl,
Mapa/Trasa dojazdu
Wyświetl trasę dojazdu do Laboratorium
Wybierz środek transportu:
Podaj miasto:
Podaj ulicę: