Drzewo struktury UWM
Wyszukiwarka
Pracownia właściwości reologicznych i termicznych lipidów
Jednostka:Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością
Adres:ul. Oczapowskiego 7 pok. 27
www:
Opiekun:dr hab. inż. Bogusław Staniewski
E-mail:bost@uwm.edu.pl
Telefon:89 523-32-21
Nazwa jednostki usługowej (laboratorium/pracowni)
Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością - Pracownia właściwości reologicznych i termicznych lipidów
Wykaz aparatury
Analizator tekstury, Penetrometr stożkowy, Kalorymetr skaningowy, Automatyczny aparat do badania stabilności oksydacyjnej tłuszczów, Mikroskop optyczny do badań mikrostruktury tłuszczów, Aparat fotograficzny z adapterem do mikroskopu, Zestaw komputerowy do obróbki danych, Kamera termowizyjna, Waga analityczna, Termostat do stabilizowania temperatury próbek, Lodówka.
Zakres analiz/Oferta usługowa
Analiza instrumentalna właściwości fizycznych, reologicznych oraz mikrostruktury surowców i produktów tłuszczowych.
Informacje dodatkowe
brak danych
Kontakt
ul. Oczapowskiego 7 pok. 27, , tel: 89 523-32-21 bost@uwm.edu.pl
Mapa/Trasa dojazdu
Wyświetl trasę dojazdu do Laboratorium
Wybierz środek transportu:
Podaj miasto:
Podaj ulicę: