Drzewo struktury UWM
Wyszukiwarka
P&RS_Research_Lab - Laboratorium Pozyskiwania i Przetwarzania Obrazów Naziemnych, Lotniczych i Satelitarnych
Jednostka:Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji
Adres:ul. Oczapowskiego 1 pok. 101
www:
Opiekun:dr hab. inż. Marek Mróz
E-mail:marek.mroz@uwm.edu.pl
Telefon:89 523-49-15, 89 523-38-41, 609-125-816
Nazwa jednostki usługowej (laboratorium/pracowni)
Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji - P&RS_Research_Lab - Laboratorium Pozyskiwania i Przetwarzania Obrazów Naziemnych, Lotniczych i Satelitarnych
Wykaz aparatury
HARDWARE: Bezzałogowy aparat latający klasy MUAV - md4-1000 Microdrone; DELL Mobile Workstations: M6500, T3500 XEON; Graphics Workstation Pascal MAX Profi 932 + 3D Projector; Digital camera Rolleiflex 6008 P45; Thermal FLIR TAU 320 camera; SOFTWARE: ENVI 4.8. / ITT Visual Solutions for 64-bits MS Windows ENVI / Ex (Feature Extraction), ENVI /Ortorectification (Rigorous Photogrammetric Solutions), ENVI /DEM Extraction, ENVI /Atmospheric correction, SARScape 4.3. / SARMAP, Bundle Set: SARScapeBasic + Interferometry + Permanent Scatterers Interferometry + SAR Filter + SARScape Polarimetry + SARScape Polarimetric Interferometry Photo Modeler Scanner + Photo Modeler Video Image Master PRO ARC GIS Server (ESRI Inc.) ARC GIS Desktop / ARC Info (ESRI Inc.) AeroSys v. 3.0 – aerotringulation  solutions, Match-T  - highly precise automatic digital aerial triangulation by inpho, PICTRAN B/D/E V.3.0, ERDAS Imagine ver. 8.4 – image processing package EARTHView/ InSAR Workstation – Radar image processing package (Atlantis/VEXCEL/MDA  Inc.), 3x DEPHOS Station- Desktop Photogrammetry Solution, IDRISI 32 / IDRISI Andes – 5 packages for education and training.
Zakres analiz/Oferta usługowa
Opracowanie ortofotomap lotniczych i satelitarnych, przetwarzanie i opracowanie tematyczne optycznych i radarowych zdjęć satelitarnych, rozwiązanie bloków terra- i aerotriangulacji, pozyskiwanie danych obrazowych do systemów informacji przestrzennej, wyznaczanie przemieszczeń gruntów i budynków metodami satelitarnej interferometrii radarowej, kartowanie obszarów mokradłowych i przybrzeżnych metodami teledetekcji radarowej.
Informacje dodatkowe
Projekty międzynarodowe: Projekt “MONTRANSAT” „Monitoring the Vistula Lagoon water quality on the basis of satellite remote sensing” - realizowany w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa-Polska-Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej -  INTERREG III A, nr 2006/296. 2006-2007. Projekt badawczy PNRF-82-AI-1/07 pt.„System informacji środowiskowo-przestrzennej jako podstawa do zrównoważonego gospodarowania ekosystemem Zalewu Wiślanego (VISLA)”. {System of the environmental and spatial information as the background for the sustainable management of the Vistula Lagoon ecosystem (VISLA)}. – Polish-Norwegian Research Fund (2008-2010). Granty krajowe: Grant KBN 5 T12E 038 22 pt: „Badanie użyteczności obrazów radarowych polarymetrycznych i interferometrycznych,  dostarczanych przez satelitę ENVISAT-1, do opracowania map pokrycia terenu i analizy wybranych elementów krajobrazu rolniczego. Okres realizacji 1.04.2002 – 30.09.2004. Grant MNiI 4T12E 043 29  (2005-2007).  “Zastosowanie metod interferometrii radarowej InSAR do badania naturalnych ruchów powierzchni terenu w Polsce (GEO-IN-SAR). Project N526 021 32/1755 TerraSAR_Agri: Badanie możliwości wykorzystania nowych technologii teledetekcyjnych w realizacji CwRS i GAEC – instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej UE. Okres realizacji: 3.IV.2007 – 2.I.2010 r. Grant MNiSzW 2010-2011 N526 228939 TSX_GIM: Badanie metod korekcji topograficznej obrazów radarowych TerraSAR-X stosowanych w celu poprawy jakości automatycznych klasyfikacji obrazów. Termin rozpoczęcia 2010-09-02, termin zakończenia2011-09-01.
Kontakt
ul. Oczapowskiego 1 pok. 101, , tel: 89 523-49-15, 89 523-38-41, 609-125-816 marek.mroz@uwm.edu.pl
Mapa/Trasa dojazdu
Wyświetl trasę dojazdu do Laboratorium
Wybierz środek transportu:
Podaj miasto:
Podaj ulicę: