Drzewo struktury UWM
Wyszukiwarka
Laboratorium oceny jakości materiałów paszowych i produktów pochodzenia zwierzęcego
Jednostka:Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa
Adres:ul. Oczapowskiego 5 pok. 234, 235,
www:
Opiekun:dr inż. Zofia Antoszkiewicz, dr inż. Joanna Kaliniewicz, dr inż. Małgorzata Stasiewicz, dr hab. Cezary Purwin
E-mail:zofia.antoszkiewicz@uwm.edu.pl, joanna.kaliniewicz@uwm.edu.pl, malgorzata.stasiewicz@uwm.edu.pl, kzzp@uwm.edu.pl, cezary.purwin@uwm.edu.pl
Telefon:89 523-44-35, 89 523-49-36, 89 523-35-99, 89 523-33-99
Nazwa jednostki usługowej (laboratorium/pracowni)
Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa - Laboratorium oceny jakości materiałów paszowych i produktów pochodzenia zwierzęcego
Wykaz aparatury
Chromatograf cieczowy (Shimadzu HPLC Prominence LC 20). Chromatograf gazowy (CP 3 800 Varian). Analizator aminokwasów i amin (Ingos AAA 400). Analizator włókna i jego frakcji (Ancom 220, Fibertec 2100). Analizator azotu ogólnego Kjeltec 8400. Zestaw kalorymetryczny (IKA C 2000). Spektrofotometr absorpcji atomowej (Varian Duo 240). Aparat do oceny stabilności tlenowej kiszonek. Spektrofotometr UV-VIS (JENVAY 671501). Zestaw do oznaczania zawartości tłuszczu (Soxtec System 2043).
Zakres analiz/Oferta usługowa
Oznaczanie zawartości witamin A i E, amin biogenych oraz lotnych kwasów tłuszczowych. Oznaczanie zawartości kwasów tłuszczowych. Oznaczanie zawarości aminokwasów wolnych i białkowych. Oznaczanie zawartości włókna ogólnego i jego fakcji (ADF, NDF i ADL). Oznaczanie zawartości azotu ogólnego. Oznaczanie zawartości energii brutto. Oznaczenia makro- i mikroelementów w paszach i produktach żywnościowych. Ocena stabilności tlenowej kiszonek. Oznaczanie parametrów biochemicznych w surowicy krwi oraz w tkankach pochodzenia zwierzęcego. Oznaczanie zawartości tłuszczu surowego.
Informacje dodatkowe
badania statutowe, grant własny, Program Strategiczny, Projekt Kluczowy POIG
Kontakt
ul. Oczapowskiego 5 pok. 234, 235, , , tel: 89 523-44-35, 89 523-49-36, 89 523-35-99, 89 523-33-99 zofia.antoszkiewicz@uwm.edu.pl, joanna.kaliniewicz@uwm.edu.pl, malgorzata.stasiewicz@uwm.edu.pl, kzzp@uwm.edu.pl, cezary.purwin@uwm.edu.pl
Mapa/Trasa dojazdu
Wyświetl trasę dojazdu do Laboratorium
Wybierz środek transportu:
Podaj miasto:
Podaj ulicę: