Drzewo struktury UWM
Wyszukiwarka
Laboratorium Histopatologiczne i Histochemiczne
Jednostka:Katedra Anatomii Patologicznej
Adres:ul. Oczapowskiego 13
www:
Opiekun:prof. dr hab. Tadeusz Rotkiewicz
E-mail:tadeusz.rotkiewicz@uwm.edu.pl
Telefon:89 523-34-58
Nazwa jednostki usługowej (laboratorium/pracowni)
Katedra Anatomii Patologicznej - Laboratorium Histopatologiczne i Histochemiczne
Wykaz aparatury
mikrotom Leica RM 2245, mikrotom Reicherta, mikrotomy saneczkowe, procesor tkankowy, komora wilgotna, mikroskopy
Zakres analiz/Oferta usługowa
Badania zmian mikroskopowych tkanek zwierząt w przebiegu róznych chorób, oznaczanie aktywności wybranych enzymów w tkankach zwierząt metodami histochemicznymi, badania ekspresji wybranych wskaźników w zakresie proliferacji i różnicowania się komórek oraz obumierania (apoptoza).
Informacje dodatkowe
Wskaźniki prognostyczne i predykcyjne w chorobach nowotworowych
Kontakt
ul. Oczapowskiego 13, , tel: 89 523-34-58 tadeusz.rotkiewicz@uwm.edu.pl
Mapa/Trasa dojazdu
Wyświetl trasę dojazdu do Laboratorium
Wybierz środek transportu:
Podaj miasto:
Podaj ulicę: