Drzewo struktury UWM
Wyszukiwarka
pracownia mikrobiologiczna
Jednostka:Laboratorium Diagnostyki Molekularnej
Adres:ul. Prawocheńskiego 5
www:
Opiekun:dr hab. prof. UWM Renata Ciereszko
E-mail:ldm@uwm.edu.pl
Telefon:89 524-52-83
Nazwa jednostki usługowej (laboratorium/pracowni)
Laboratorium Diagnostyki Molekularnej - pracownia mikrobiologiczna
Wykaz aparatury
Termocykler, elektroporator, wirowka z chłodzeniem, system dokumentacji żeli, łaźnia wodna z chłodzeniem, autoklaw, wirówka próżniowa z pułapką mrożeniową, cieplarka, inkubator z wytrząsaniem, komora laminarna.
Zakres analiz/Oferta usługowa
różnokierunkowe, kompleksowe badania materiału biologicznego, m.in. transformacje lub transfekcje bakterii wektorami plazmidowymi oraz analizę uzyskanych transformantów metodami biologii molekularnej.
Informacje dodatkowe
brak danych
Kontakt
ul. Prawocheńskiego 5, , tel: 89 524-52-83 ldm@uwm.edu.pl
Mapa/Trasa dojazdu
Wyświetl trasę dojazdu do Laboratorium
Wybierz środek transportu:
Podaj miasto:
Podaj ulicę: