Drzewo struktury UWM
Wyszukiwarka
Pracownia analiz instrumentalnych mleka
Jednostka:Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością
Adres:ul. Oczapowskiego 7 pok. 34
www:
Opiekun:mgr inż. Hanna Nowak
E-mail:magdalen@uwm.edu.pl
Telefon:89 523-39-78
Nazwa jednostki usługowej (laboratorium/pracowni)
Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością - Pracownia analiz instrumentalnych mleka
Wykaz aparatury
Analizator - FoodScan, aparat do komórek somatycznych, wagosuszarka, aparat do pomiaru aktywności wody, pH-metry stacjonarne, waga analityczna, aparaty do miareczkowania, mieszadło magnetyczne, Wytrząsajaca łaźnia wodna, Zestaw do ujednorodniania próbek badawczych produktów mleczarskich.
Zakres analiz/Oferta usługowa
Podstawowy skład mleka i produktów mleczarskich: tłuszcz, białko, laktoza, sm, smb, pH, komórki somatyczne, aktywność wody.
Informacje dodatkowe
brak danych
Kontakt
ul. Oczapowskiego 7 pok. 34, , tel: 89 523-39-78 magdalen@uwm.edu.pl
Mapa/Trasa dojazdu
Wyświetl trasę dojazdu do Laboratorium
Wybierz środek transportu:
Podaj miasto:
Podaj ulicę: