Drzewo struktury UWM
Wyszukiwarka
Pracownia fizyki gleb
Jednostka:Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb
Adres:ul. pl. Łódzki 3 pok. 104, 106,
www:
Opiekun:prof. dr hab. Andrzej Łachacz
E-mail:andrzej.lachacz@uwm.edu.pl
Telefon:89 523-38-79
Nazwa jednostki usługowej (laboratorium/pracowni)
Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb - Pracownia fizyki gleb
Wykaz aparatury
Zestaw komór nisko- i wysokociśnieniowych typu Richardsa, bloki pyłowe produkcji holenderskiej firmy Eijkelkamp, przepuszczalnościomierz laboratoryjny (Eijkelkamp), zestaw do oznaczania uziarnienia gleb (areometry, zestaw sit, mieszadła elektryczne), aparat pipetowy (Eijkelkamp), separator agregatów glebowych – aparat Bakszejewa, młynek do gleby (Retsch).
Zakres analiz/Oferta usługowa
Oznaczanie sorpcji wody glebowej (krzywych pF),  przepuszczalności wodnej gruntów,  potencjału oksydoredukcyjnego roztworów glebowych, rozkładu porów glebowych, uziarnienia utworów glebowych
Informacje dodatkowe
brak danych
Kontakt
ul. pl. Łódzki 3 pok. 104, 106, , , tel: 89 523-38-79 andrzej.lachacz@uwm.edu.pl
Mapa/Trasa dojazdu
Wyświetl trasę dojazdu do Laboratorium
Wybierz środek transportu:
Podaj miasto:
Podaj ulicę: