Drzewo struktury UWM
Wyszukiwarka
Laboratoium biologii rozrodu ryb
Jednostka:Katedra Ichtiologii
Adres:ul. Oczapowskiego 5
www:
Opiekun:dr hab. prof. UWM Krystyna Demska-Zakęś
E-mail:krysiadz@uwm.edu.pl
Telefon:89 523-32-83
Nazwa jednostki usługowej (laboratorium/pracowni)
Katedra Ichtiologii - Laboratoium biologii rozrodu ryb
Wykaz aparatury
Mikrotom rotacyjny, procesor tkankowy, centrum do zatapiania tkanek, spektrofotometr stacjonarny, urządzenie do szoku ciśnieniowego, komora UV, zestaw do wizualizacji i analizy obrazu.
Zakres analiz/Oferta usługowa
Ocena, prawidłowości i anomaliów embriogenezy i rozwoju larwalnego ryb, analiza gonadogenezy, weryfikacja płci technikami histologicznymi, ocena wpływu czynników biotycznych i abiotycznych na narządy wewnętrzne ryb i innych organizmów wodnych technikami histologicznymi, stymulacja rozrodu ryb z zastosowaniem środków farmakologicznych, produkcja gynogenetycznych ryb z rodzaju Salvelinus, Oncorhynchus i Acipenser, produkcja androgenetycznych pstrągów źródlanych i pstrągów tęczowych, produkcja triploidalnych ryb łososiowatych.
Informacje dodatkowe
Stymulacja dojrzałości płciowej neosamców pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss) (grant MNiSW). Zastosowanie biotechnologicznych metod rozrodu ryb w ochronie i odtwarzaniu pul genowych linii, populacji i gatunków ryb z rodzaju Salmo i Salvelinus (grant MNiSW).
Kontakt
ul. Oczapowskiego 5, , tel: 89 523-32-83 krysiadz@uwm.edu.pl
Mapa/Trasa dojazdu
Wyświetl trasę dojazdu do Laboratorium
Wybierz środek transportu:
Podaj miasto:
Podaj ulicę: