Drzewo struktury UWM
Wyszukiwarka
Laboratorium biochemii nasienia i cytometrii przepływowej
Jednostka:Katedra Biochemii i Biotechnologii Zwierząt
Adres:ul. Oczapowskiego 5 pok. 018
www:
Opiekun:dr inż. Marek Lecewicz
E-mail:mlecew@uwm.edu.pl
Telefon:89 523-35-09, 89 523-33-91
Nazwa jednostki usługowej (laboratorium/pracowni)
Katedra Biochemii i Biotechnologii Zwierząt - Laboratorium biochemii nasienia i cytometrii przepływowej
Wykaz aparatury
In Cell Analyzer 2000 (GE Healthcare). Cytometr przepływowy (LSR II, Becton-Dickinson Co., USA) wyposażony w optykę standardową, chłodzony powietrzem, lasery: niebieski, fioletowy i UV.
Zakres analiz/Oferta usługowa
Spektrum badań laboratoryjnych obejmuje: Apoptozę/żywotność komórek, Funkcjonalność mitochondriów, Analizę zawartości DNA, Badanie morfologii komórek, Fluorescencyjną hybrydyzację in situ (technika FISH), Analizę organelli komórkowych/monitorowanie białka. Wszystkie wymienione analizy wymagają zastosowania specyficznych barwników fluorescencyjnych. Barwienie plemników specyficznymi fluorochromami pozwala na szybką analizę właściwości biologicznych komórek (10 000-15 000 komórek/sek.). Analizy obejmują: analizę struktury chromatyny plemników (oranż akrydyny), identyfikację komórek apoptotycznych (SYBR-14/PI. Yo- Pro/PI. aneksyna/PI), analizę sprawności mitochondriów plemników (JC-1/PI, R123/PI.
Informacje dodatkowe
temat badań statutowych 0103.0803
Kontakt
ul. Oczapowskiego 5 pok. 018, , tel: 89 523-35-09, 89 523-33-91 mlecew@uwm.edu.pl
Mapa/Trasa dojazdu
Wyświetl trasę dojazdu do Laboratorium
Wybierz środek transportu:
Podaj miasto:
Podaj ulicę: