Drzewo struktury UWM
Wyszukiwarka
Pracownia mikrobiologii przemysłowej
Jednostka:Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością
Adres:ul. Oczapowskiego 7 pok. 54/55
www:
Opiekun:dr inż. Maria Baranowska
E-mail:mbb@uwm.edu.pl
Telefon:89 523-48-76
Nazwa jednostki usługowej (laboratorium/pracowni)
Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością - Pracownia mikrobiologii przemysłowej
Wykaz aparatury
Automatyczny licznik kolonii i stref zahamowania wzrostu, pH-metry stacjonarne, Waga analityczna, Aparaty do miareczkowania, Homogenizator laboratoryjny Stomacher, Waga do rozcieńczeń, Wagosuszarka, Mieszadło magnetyczne, Termostat cyrkulacyjny, sterylizator parowy, zmywarka laboratoryjna.
Zakres analiz/Oferta usługowa
Analiza mikrobiologiczna surowca i produktów mleczarskich.
Informacje dodatkowe
brak danych
Kontakt
ul. Oczapowskiego 7 pok. 54/55, , tel: 89 523-48-76 mbb@uwm.edu.pl
Mapa/Trasa dojazdu
Wyświetl trasę dojazdu do Laboratorium
Wybierz środek transportu:
Podaj miasto:
Podaj ulicę: