Drzewo struktury UWM
Wyszukiwarka
Pracownia nieniszczących badań materiałów
Jednostka:Katedra Inżynierii Systemów
Adres:ul. Heweliusza 14
www:
Opiekun:dr inż. Andrzej Wesołowski
E-mail:ika@uwm.edu.pl
Telefon:89 523-37-06
Nazwa jednostki usługowej (laboratorium/pracowni)
Katedra Inżynierii Systemów - Pracownia nieniszczących badań materiałów
Wykaz aparatury
•    stanowisko do ultradźwiękowych badań materiałów biologicznych (defektoskop ultradźwiękowy Panametrics 5800PR, oscyloskop Tektronix TDS 1012B) •    stanowisko do ultradźwiękowych badań cieczy
Zakres analiz/Oferta usługowa
•    analiza składu, struktury i własności fizyko-mechanicznych materiałów biologicznych nieniszcącą metodą ultradźwiękową •    modyfiacja  struktury materiałów biologicznych z wykorzystaniem ultradźwięków dużej mocy.
Informacje dodatkowe
Udział w realizacji projektów własnych i/lub promotorskich KBN i/lub MNiSW
Kontakt
ul. Heweliusza 14, , tel: 89 523-37-06 ika@uwm.edu.pl
Mapa/Trasa dojazdu
Wyświetl trasę dojazdu do Laboratorium
Wybierz środek transportu:
Podaj miasto:
Podaj ulicę: