Drzewo struktury UWM
Wyszukiwarka
Pracownia metod symulacji komputerowej
Jednostka:Katedra Inżynierii Systemów
Adres:ul. Heweliusza 14
www:
Opiekun:dr hab. inż. BIAŁOBRZEWSKI IRENEUSZ, profesor nadzwyczajny
E-mail:irekb@uwm.edu.pl, marek.markowski@uwm.edu.pl
Telefon:89 523-45-81
Nazwa jednostki usługowej (laboratorium/pracowni)
Katedra Inżynierii Systemów - Pracownia metod symulacji komputerowej
Wykaz aparatury
•    komputer z oprogramowaniem do symulacji i optymalizacji procesów wymiany ciepła i masy (pakiety: MATLAB, COMSOL, MAPLE, FLUENT, STATISTICA)
Zakres analiz/Oferta usługowa
•    optymalizacja procesów cieplnych i dyfuzyjnych w przemyśle przetwórczym •    optymalizacja konstrukcji zbiorników wykorzystywanych w przemyśle rolno-spożywczym •    optymalizacja procesów nagrzewania i chłodzenia cieczy w zbiornikach •    metody sztucznej inteligencji w procesach decyzyjnych  
Informacje dodatkowe
Udział w realizacji 4 projektów własnych i/lub promotorskich KBN i/lub MNiSW
Kontakt
ul. Heweliusza 14, , tel: 89 523-45-81 irekb@uwm.edu.pl, marek.markowski@uwm.edu.pl
Mapa/Trasa dojazdu
Wyświetl trasę dojazdu do Laboratorium
Wybierz środek transportu:
Podaj miasto:
Podaj ulicę: